Hlavný banner

Főmenü

Regionális Ped. Központok

Testvérszervezetek

Rokon kapcsolatok

Támogatóink

Elérhetőségünk


postacím:
945 01 Komárno 1
P.O.Box 49

e-mail:
szmpsz@szmpsz.sk

tel/fax:
[+421](0)35 771 3572
[+421](0)35 771 4755
[+421](0)31 780 7928

fax:
[+421](0)35 771 4756
A honlap működését a

támogatja.


Galéria, képes beszámolók

I. Felvidéki Tehetségnap

Izsa, Patfürdő, 2015. május 22.

A rendezvény fotóalbumai:
Izsa - művészeti tehetségpontok bemutatkozása
Patfürdő, kiállítás
Patfürdő - kutató diákok, projektek
Egyéb ide vonatkozó anyagok: ... a felvidék.ma portálon | ... a hírek.sk portálon


“Ha egy emberrel úgy bánsz, amilyen, akkor olyan is marad.
Ha azonban úgy bánsz vele, mintha jobb és nagyobb volna, akkor jobbá és nagyobbá fog válni.”
(Linda Dillow)

Az utóbbi évek során a Kárpát-medencében egyre több intézmény, szervezet vélekedik úgy, hogy a társadalomnak nagy szüksége van a tehetséges emberekre, a tehetséges embereknek pedig szükségük van arra, hogy tehetségüket már gyermekkorban felismerjék, kibontakoztathassák. Ezért egyre nagyobb hangsúlyt és támogatottságok kap a tehetséggondozás. Ennek jegyében jött létre a Tehetségpontok hálózata. A felvidéken jelenleg 18 Tehetségpont működik.

Idén első alkalommal nyílott lehetőség arra, hogy ezek a jól működő „Tehetségműhelyek” a Felvidéki Tehetségsegítő Tanács, valamint a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége szervezésében egy Tehetségfesztiválon mutassák be tehetséggondozó programjaikat, ill. maguk a tehetséges fiatalok is bemutatkozhassanak. Az I. Felvidéki Tehetségnap megszervezését, pályázat keretében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatta.

A fesztiválra 2015. május 22-én, pénteken, 14 felvidéki tehetségpont 200 fős küldöttsége érkezett. Mivel a tehetségpontok tevékenysége nagyon sokszínű, ezért a nap programja 2 különböző helyszínen valósult meg. A színpadi előadásoknak a délelőtt folyamán Izsa község kultúrháza adott otthont, míg a délutáni program helyszíne Patfürdőn a Wellness Szálló konferenciaterme volt.

Az I. Felvidéki Tehetségnapot a szervezők nevében Fekete Irén, a SZMPSZ Komáromi Területi Választmányának elnöke nyitotta meg. Az eseményt méltatta Jókai Tibor, a SZMPSZ Országos Elnöke, valamint Pék László, a Felvidéki Tehetségsegítő Tanács elnöke is. A vendégeket üdvözölte Domin István, Izsa község polgármestere is.

A nap programját egy tehetséges dunamocsi diák, Kele Fanni, az országos Médiasztár verseny győztese konferálta. A délelőtt során hallhattunk szavalatokat a Kaszás Attila Versmondó Fesztivál, valamint a Tompa Mihály Vers és Prózamondó Verseny országos helyezettjeitől (Fekete Lujza, 4.o., Jókai Mór Alapiskola Komárom, Holocsy Zsóka Zsófia, 6.o., Szenczi Molnár Albert Alapiskola Szenc, Gál Réka Ágota, 8.o. Tarczy Lajos Alapiskola Hetény). Továbbá 6 látványtáncos csoport is bemutatkozott fergeteges táncprodukciókkal, melyek közül több előadás a Látványtánc Országos ill. Európa Bajnokság díjazottja volt (Katona Mihály Alapiskola Búcs, Jókai Mór Alapiskola Komárom - két koreográfia, Móra Ferenc Alapiskola Nemesócsa – szintén két koreográfia, Tarczy Lajos Alapiskola Hetény). A tehetségpontok tevékenységéből nem maradt ki a népi hagyományok ápolása sem. A gútai II. Rákóczi Ferenc Alapiskola Tehetségpontjának Százszorszép tánccsoportja somogyi botos táncot adott elő, míg a hetényi Tarczy Lajos Alapiskola diákjai hetényi népdalokat énekeltek és mátyusföldi karikázót táncoltak, Deme Attila, az ógyallai Feszti Árpád Alapiskola diákja, a”Csillagoknak teremtője” elnevezésű országos népdalverseny 1. helyezettje szintén népdalokat énekelt. A gútai II. Rákóczi Ferenc Alapiskola Tehetségpontja bemutatta a DMT gyermekszínjátszó fesztivál országos döntőjébe jutott „Kis Mukk” című bábjátékát, Bruszi Tamara, a búcsi Katona Mihály Alapiskola diákja pedig csodálatos énekével gyönyörködtette a szíveket. A tehetségpontok tevékenysége a sport területére is kiterjed, ebből hivatott ízelítőt adni a hetényi Tarczy Lajos Alapiskola diákjainak kyokushin kata bemutatója.

A délelőtt szívmelengető momentuma volt Móra Ferenc: A szív c. versének közös szavalása. A versmondásba minden résztvevő bekapcsolódott. Végül a programot az izsai Döme Károly Alapiskola diákjainak előadásában elhangzó, „Legyetek jók, ha tudtok..” ének zárta, ami kellőképpen megteremtette a hangulatot a nap folytatására.

A színes, tartalmas délelőtti program után mindenkinek jólesett a meleg ebéd, melyet az Olive Family Szálló éttermében fogyaszthattak el.

Délután a tudományok terén kimagasló Tehetségpontok kaptak lehetőséget arra, hogy bemutassák tevékenységüket. Előtte azonban a győri MOBILIS – A FELFEDEZÉSEK HÁZA kedveskedett a részt vevő tanulóknak egy szórakoztató, „ 2015- A FÉNY NEMZETKÖZI ÉVE” programhoz kapcsolódó tudományos bemutatóval.

Ez után Sághy Péter, a Dunaszerdahelyi Magángimnázium utolsó éves tanulója, a TUDOK és egyéb tudományos versenyek és ösztöndíjak nyertese, vázolta kémiai kutatásait, valamint a tudomány világában elképzelt jövőképét.

A hetényi Tarczy Lajos Alapiskola tanulói két 2. világháborús témájú helytörténeti kutatómunkával prezentálták, hogy a tehetséges és érdeklődő tanulók hogyan tudnak elmélyülni a kutatásban, feltárni érdekes témákat, és azokról élményszerűen előadni. E tehetségterületet, valamint a régmúlt kincseinek feltárását és azok megismertetését az újabb generációkkal hivatott fejleszteni a KINCSKERESŐK országos konferenciája, ahová minden évben rengeteg diák nevez be helytörténeti kutatómunkákkal.

A Pro Scholis… Polgári Társulás a Bátkai MTNY Alapiskola tanulóinak közvetítésével a régi gömöri disznótorok hangulatát hozta el a Böllérmesterség Bátkában c. projekt bemutatásával.

A búcsi Katona Mihály Alapiskola az évente megszervezett tehetségprogramjuk virtuális bemutatójával lepte meg a résztvevőket „ Virtuális madárles” címmel, valamint egy kimagasló tehetségű amatőr meteorológus diákjuk számolt be egy „meteorológus és viharvadász” mindennapjairól.

A királyhelmeci tehetségpont nagykaposi vizuális műhelye, ill. a Dunaszerdahelyi Magán Szabadidőközpont és a Kodály Zoltán Alapiskola tehetségpontja prezentáció formájában számoltak be tevékenységükről.

Az estébe hajló programsorozatot a kassai TALENTUM Alapítvány programozó csoportjának bemutatkozása koronázta meg , akik a Lego programozók világversenyein való szereplésükről és a legutóbbi St. Louis i versenyen elért sikereikről számoltak be, valamint saját, tőrvívás oktatásban felhasználható találmányukat is bemutatták.

Mindemellett a résztvevők megtekinthették a Szlovákiai Magyar Protestáns Oktatási és Közművelődési Egyesület, a gútai MTNY Magán SZKI, a búcsi Katona Mihály Alapiskola és a nemesócsai Móra Ferenc Alapiskola kiállításait is, melyek hűen tükrözték az egyes szervezetek magas szintű tehetséggondozó munkáját.

A résztvevők, a szervezők képviseletében jelen lévő Jókai Tibor és Pék László elnököktől emléklapot vehettek át, és abban a reményben búcsúztak egymástól, hogy az I. Felvidéki Tehetségnappal hagyományt teremtettek, és a jövőben is lesz lehetőségük hasonló jellegű bemutatkozásra, talán nemcsak egymás előtt, de egy szélesebb érdeklődő réteg előtt is.

Ennek reményében köszönöm meg a szervező munkát a SZMPSZ országos és komáromi vezetőségének, az FTT-nek, és a támogatást az Emberi Erőforrások Minisztériumának. A szervezőknek, a támogatóknak és a résztvevőknek egyaránt ajánlom az alábbi idézetet, hogy adjon erőt és mutasson utat a jövőbeni munkájukhoz:

„A tehetség Isteni áldás, de hihetetlen akarat és áldozat nélkül mit sem ér.” (S. Gerrard)

Czibor Angelika, Tarczy Lajos Alapiskola HetényTámogatók