A legfrissebb hír...
SzMPSz logo: Visszavezet a kezdőlapra...

  Főmenu
Tantárgyi felületek
Szervezeti élet
Rendezvények
Képzés, továbbképzések
Diákversenyek
Pályázatok
Hírek
Pázmány Alapítvány
Comenius
Oktatáspolitika
Pedagógusfórum
Jogszabályok
Adatbázisok
Galéria
Letöltés
Informatika és Tananyag
Beíratkozás
Archívum
  Pedagógiai Központok
  Rokon linkek

  Elérhetőségünk

postacím:
945 01 Komárno 1
P.O.Box 49
e-mail:
szmpsz@szmpsz.sk; pek@szmpsz.sk
tel/fax:
[+421](0)35 771 3572
[+421](0)35 771 4755
[+421](0)31 780 7928
fax:
[+421](0)35 771 4756

  A weboldal támogatója
  (C) 2004-2011 SzMPSz


[2008.10.09.] Pedagógustovábbképzések szlovák nyelv és irodalomból
[2008.06.17.] Fejlesztő pedagógia képzés
[2008.06.10.] Kárpátaljai Nyári Kölcsey Pedagógusakadémia
[2008.04.20.] Comenius Pedagógiai Intézet: Óvodavezető-képzés
[2008.03.31.] "Az interaktív tábla használata" pedagógus-továbbképzési program
[2008.03.31.] Szakmai-módszertani továbbképzés zenepedagógusok részére
[2008.02.24.] A 2008-as magyarországi nyári továbbképzések anyagai
[2008.02.10.] Határon túli magyar ének-zenetanárok tanfolyama Kecskeméten
[2008.01.31.] Vezetőképző tanfolyam a COMENIUS Pedagógiai Intézet szervezésében, 2008 április
[2008.01.04.] A 2007-es magyarországi nyári továbbképzések értékelése
[2007.09.04.] A COMENIUS Pedagógiai Intézet akkreditált pedagógus-továbbképzései
[2007.09.04.] Fejlesztő pedagógia - 120 órás szakemberképzés
[2007.09.03.] Selye János Egyetem: I. minősítő (kvalifikációs) vizsga


Pedagógustovábbképzések szlovák nyelv és irodalomból
Ponuka ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov
Termíny aktuálnej ponuky


Fejlesztő pedagógia képzés
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége 2008. őszétől 2009. nyaráig 120 órás képzést indít „fejlesztő pedagógia” címmel. A képzés 120 óráját négyszeri, 30 órás (minden alkalommal csütörtök-péntek-szombat napokon) bennlakásos tanfolyam formájában teljesítik a jelentkezők. A képzésben résztvevők teljes ellátását (szállás, étkezés) az SZMPSZ pályázati támogatásból fedezi. A képzés célcsoportját azok a pedagógusok képzik, akik zömével fejletlen képességű, alulszocializált környezetből érkező tanulókat/tanulócsoportot tanítanak, illetve a pályakezdő pedagógusok. A tanfolyam célja, hogy a heterogén fejlődésű gyermekek típusait, fejlesztési lehetőségeit megismertesse, módszertani és szervezésbeli segítséget nyújtson. Bemutatja a legújabb szakirodalmi törekvéseket e területeken.

A tanfolyam előadói valamennyien az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Tanulásban Akadályozottak és Értelmileg Akadályozottak Tanszékének tanárai, a területek elismert oktatói.

A képzés jelentkezési íve a www.szmpsz.sk honlapon található. A jelentkezés határideje: 2008. június 30. Bővebb információ a következő telefonszámon és ímélcímen kérhető: 047/5631205 (Ádám Zita), rpk.rsz@szmpsz.sk, vagy személyesen a közösségi ház SZMPSZ Regionális Pedagógiai Központjában (Daxner utca 35-37.).


Kárpátaljai Nyári Kölcsey Pedagógusakadémia
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége felhívja az érdeklődő pedagógusok figyelmét, hogy a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség meghívására felvidéki magyar pedagógusok vehetnek részt a 2008. nyarán a Kárpátaljai Nyári Akadémián
Töltse le a teljes tájékoztatót! | Jelentkezési lap


Comenius Pedagógiai Intézet: Óvodavezető-képzés
A Selye János Egyetem tájékoztatja a gyakorló és a leendő óvodavezetőket, hogy 2008 áprilisában óvodavezető-képzés indul a Comenius Pedagógiai Intézet szakmai és szervezési biztosításában. A résztvevők az 596/2003 Tt. sz. tanügyigazgatási törvény, ill. a pedagógusok továbbképzéséről szóló, 42/1996 Tt. sz. minisztériumi rendelet előírásainak megfelelő képzésben részesülnek és szereznek államilag elismert tanúsítványt, amely feljogosítja őket az óvodavezetői feladatok ellátásra.
Töltse le a teljes tájékoztatót!


"Az interaktív tábla használata" pedagógus-továbbképzési program a Jedlík Ányos Polgári Társulás és a Szülőföld Alap támogatásával
Az interaktív tábla használatával a tanórák szórakoztatóbbak lehetnek, a diákok és pedagógusok egyaránt motiváltabbakká, az órák pedig érdekesebbeké válhatnak. Tanfolyamunkal ebben próbálunk segítséget nyújtani a fiatal és az idősebb tanári korosztálynak egyaránt.

Hely és időpont: Újvár, 2008. május 02. - 04.
Jelentkezési határidő: 2008. április 18.
Töltse le a teljes tájékoztatót és a jelentkezési lapot!


Szakmai-módszertani továbbképzés zenepedagógusok részére
A szakmai-módszertani továbbképzés előadója KIRÁLY KATALIN zenepedagógus, karnagy az Egerben működő Esterházy Károly Főiskola Gyakorló Iskolájának tanára, a MOZAIK Kiadó ének-zene tankönyveinek szerzője, a Magyar ének-zenetanárok MOZAIK Kórusának karnagya, az összkari találkozók főszervezője.

Hely és időpont: Dunaszerdahely, 2008. április 16.
Jelentkezési határidő: 2008. április 15-én 12.00 óráig.
Töltse le a vonatkozó részleteket!


A 2008-as magyarországi nyári továbbképzések anyagai

A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériumának Határon Túli Magyarok Titkársága a Balassi Intézet közreműködésével a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 11. §-a értelmében 2008. év nyarára magyarországi elismert és akkreditált továbbképzéseken való részvételre biztosít lehetőséget határon túli magyar pedagógusok számára.

A jelentkezéseket Szlovákiában a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége gyűjti össze.
Felhívás
Jelentkezési értesítő elismert továbbképzésekre | Jelentkezési lap
Jelentkezési értesítő akkreditalt továbbképzésekre | Jelentkezési lap


Határon túli magyar ének-zenetanárok tanfolyama Kecskeméten a Kodály Intézetben, 2008. március 25-29

Jelentkezési lehetőség: jozsamonika@gmail.com.
Töltse le a vonatkozó részleteket!


Vezetőképző tanfolyam a COMENIUS Pedagógiai Intézet szervezésében, 2008 április

A Selye János Egyetem - a COMENIUS Pedagógiai Intézet szakmai és szervezési biztosításában - vezetőképző tanfolyamot indít gyakorló és leendő óvodavezetők (igazgatók, igazgatóhelyettesek) számára.

A modulrendszerű, 200 tanórás képzés 2008 áprilisában indul és 2009 májusában záródolgozat megvédésével és vizsgával zárul. fejeződik be. Az oktatás magyar nyelven folyik. A résztvevők az 596/2003 Tt. sz. tanügyigazgatási törvény, ill. a pedagógusok továbbképzéséről szóló, 42/1996 Tt. sz. minisztériumi rendelet előírásainak megfelelő képzésben részesülnek és szereznek államilag elismert tanúsítványt.
Töltse le a vonatkozó részleteket!


A 2007-es magyarországi nyári továbbképzések értékelése

2007 – ben a pedagógusok 10 féle képzésre jelentkezhettek. A jelentkezők száma 103 volt, ebből 67 – en kaptak lehetőséget, hogy részt vegyenek a MO – i nyári továbbképzéseken. A résztvevők névsorát az SZMPSZ elnöksége döntötte el, figyelembe véve azokat a ktitériumokat melyek a jelentkezés feltételei voltak. Azok a jelentkezők akik megkapták a képzésen való lehetőséget és ha valamilyen oknál fogva mégsem tudtak részt venni , valamint időben jelezték a szervezőknek, a póttagokat illetően rendszeres volt a kapcsolatfenntartás ill. az egyeztetés Budai Gabriellával. Megjegyzem évről – évre problémásabbak a pedagógusok , sokan bejelentkeznek majd meggondolják magukat...
Töltse le az összefoglalót!


A COMENIUS Pedagógiai Intézet akkreditált pedagógus-továbbképzései

A Selye János Egyetem Comenius Pedagógiai Intézete tájékoztatja a közoktatási intézmények (óvodák, alap- és középiskolák) vezetőit és pedagógusait, hogy a 2007/2008-as tanév első félévében az alábbi, a Szlovák Köztársaság Oktatási Minisztériuma Akkreditációs Bizottsága által akkreditált pedagógus-továbbképzéseket rendelhetik meg az Intézettől:
Töltse le a felsorolást!


Fejlesztő pedagógia - 120 órás szakemberképzés

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége 2007 őszétől 2008 májusáig 120 órás képzést indít „fejlesztő pedagógia” címmel.

A képzés 120 óráját négyszeri 30 órás benntlakásos képzés formájában teljesítik a jelentkezők. A képzésben résztvevők teljes ellátását (szállás, étkezés) és útiköltségét az SZMPSZ pályázati támogatásból fedezi. A négy összpontosításból kettő Nyugat-Szlovákiában, ketto Rimaszombatban lesz.

Olvassa el a teljes felhívást
Töltse le a jelentkezési lapot


A Selye János Egyetem I. minősítő (kvalifikációs) vizsgát szervez a COMENIUS Pedagógiai Intézet szakmai és szervezési biztosításában.

A fenti rendelet értelmében az I. minősítő vizsgára az előírt szakmai és pedagógiai végzettséggel és 5 év pedagógiai gyakorlattal rendelkező pedagógiai alkalmazottak jelentkezhetnek.

Az I. minősítő vizsga célja annak a tanúsítása, hogy a jelentkező rendelkezik az oktatás-nevelés során felmerülő szakmai - módszertani problémák egyéni pedagógiai tapasztalatokon alapuló megoldásának képességével.

Az I. minősítő vizsga 25-30 oldal terjedelmű szakdolgozat megvédéséből és a választott témakört érintő szóbeli vizsgából áll. A vizsga sikeres teljesítéséről a Selye János Egyetem a vonatkozó rendelet értelmében tanúsítványt ad ki.

Olvassa el a teljes felhívást
Súhlas dotknutej osoby
Prihláška


Gyermekrajzok kiállítása a Szlovák Nemzeti Múzeum Szlovákai Magyarok Kultúra Múzeumában
Komáromi Pedagógiai Napok megnyitója
VI. Országos Képzőművészeti Pályázat értékelése
Móricz Zsigmond Emlékkonferencia
Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség tisztújító közgyűlése
Akkreditált továbbképzés
Országos Óvodapedagógiai Konferencia
VII. Ung-vidéki és Bodrogközi Pedagógiai Napok
Kufstein-tanácskozás Felsőpulyán
Magyar - magyar kapcsolatépítés horvátországi Drávaszögben
A Szlovákiai Magyar Iskolák Országos Tanévnyitója
a galántai Szent István király templomban

Táblázat az SZMPSZ tagság nyilvántartásához (TV elnököknek)

Aktuális információk.
Kattintson ide!


Lapozzon bele a PF eddigi számaiba!


Adatlap a Pedagógus Fórum cikkírói reszére

Iskolai adatbázisunk a települések sorrendjében tartalmazza az iskolák adatsorait, beleértve a megnevezéseket, kapcsolatokat, igazgatók és helyetteseik neveit és elérhetőségeit s pár egyéb adatot. A 900-nál is több bejegyzést tartalmazó adatbázis településre szűrhető, avagy a "Bővített kereső|szűrő" segítségével egyéb szofisztikált szűrésmódok definiálhatók. A rendszer elégségesen sokféle oszlop-szerkezetű iskolalistákat tud generálni. Lépjen be! Próbálja ki!