A legfrissebb hír...
SzMPSz logo: Visszavezet a kezdőlapra...

  Főmenu
Tantárgyi felületek
Szervezeti élet
Rendezvények
Képzés, továbbképzések
Diákversenyek
Pályázatok
Hírek
Pázmány Alapítvány
Comenius
Oktatáspolitika
Pedagógusfórum
Jogszabályok
Adatbázisok
Galéria
Letöltés
Informatika és Tananyag
Beíratkozás
Archívum
  Pedagógiai Központok
  Rokon linkek

  Elérhetőségünk

postacím:
945 01 Komárno 1
P.O.Box 49
e-mail:
szmpsz@szmpsz.sk; pek@szmpsz.sk
tel/fax:
[+421](0)35 771 3572
[+421](0)35 771 4755
[+421](0)31 780 7928
fax:
[+421](0)35 771 4756

  A weboldal támogatója
  (C) 2004-2011 SzMPSz

A beszédészlelés fejlesztése, a diszlexia javítása, stb. a Varázsbetű Programcsaláddal [2008.12.14.]
Olvassa el a vonatkozó dokumentumot.
További információk a www.varazsbetu.hu honlapon.


A parlament módosította az iskolatörvényt [2008.12.03.]
A parlament módosította az ún. „iskolatörvényt”, melyet az MKP két képviselője, Berényi József és Szigeti László kezdeményezett. Az eredeti tervezetet a házelnök módosító javaslatának elfogadása után bocsátották végső szavazásra, amikor is 107 igen szavazattal 13 nem ellenében a parlament azt elfogadta.

A nemzeti kisebbségek nyelvén a tankönyveket az elfogadott törvénymódosítás szerint az alábbi módon kell kiadni:

a) a nemzeti kisebbségek nyelvén szokványos és használatos  földrajzi  elnevezéseket kétnyelvűen kell írni, oly módon, hogy első helyen a nemzeti kisebbség nyelvén, majd ezt követően államnyelven zárójelben vagy törtjellel, aszerint, ahogyan a 2002-2006 között engedélyezett tankönyvekben volt használatos.
b) A kartográfiai kiadványokban a földrajzi neveket államnyelven kell feltüntetni.
c) A tankönyv végén szójegyzékben kell a kisebbség nyelvén és az államnyelven feltüntetni szótár formájában a földrajzi neveket.

A törvény elfogadása után Berényi József és Szigeti László sajtótájékoztatót tartotta. Elmondták, hogy nem maradéktalanul elégedettek az elfogadott törvénymódosításal - Martin Fronc javaslatával inkább azonosulni tudtak volna, de ahhoz a támadáshoz képest, amely Ján Mikolaj oktatásügyi minisztériumából indult a magyar iskolák ellen, előrehaladás az a forma is, amely Pavol Paška házelnök módosító javaslata után született, ezért az MKP képviselői igennel szavaztak.

Az MKP képviselői köszönetüket fejezték ki a diákoknak, a pedagógusoknak és a szülőknek azon aktivitásukért, az ún. hibridkönyvekkel szemben kifejtettek. (on)


FELHÍVÁS: Iskolai adatbázis – adatok frissítése [2008.10.17.]
Szövetségünk az elkövetkező időszakban az iskolákkal való kapcsolattartást mindenek előtt az interneten keresztül kívánja megoldani. Ehhez viszont az iskolák, személyek pontos e-mail címére van szükség. Ebből az okból kérjük az iskolák igazgatóit ill. informatikusait vagy a titkárság alkalmazottait, hogy szenteljenek az eddigieknél nagyobb figyelmet az SZMPSZ honlapján (www.szmpsz.sk) található adatok pontosságának, állandó frissítésének.

Az adatok frissítését lehet kérni a következő címeken: szmpsz@szmpsz.sk, vagy rpk.ga@szmpsz.sk. Ehhez a honlapról ITT letölthető adatlapba kell beírni a frissített adatokat és visszaküldeni a fent jelzett címek valamelyikére.

A gyors információcserén (mely a váratlan eseményekre való reagálások esetében különösen szükséges) kívül, Szövetségünk programkínálata és módszertani szaktanácsadása szempontjából is célszerű, hogy iskoláink pontos elérhetőségével rendelkezzünk. Fontos lenne az is, hogy az iskolák rendszeresen ellenőrizzék, hogy a helyes cím megadása mellett van-e elég tárhely a levelek fogadására. Sokszor éppen a megtelt tárhely miatt nem jut el a kívánt információ a megadott címre.

Ezúton mondunk köszönetet az együttműködésért mindazoknak, akik felhívásunknak eddig is eleget téve frissítették adataikat.

Az iskolák elérhetőségeik és egyéb adataikat önállóan is frissíthetik. Az adatokhoz a hozzáférés a honlap „iskolai adatbázis” almenüjéből lehetséges. Itt megtalálható a módosítás technikájának leírása.

Az adatfrissítéshez az iskola kilencjegyű azonosító számát (IČO) kell beírni az utasítás alapján.

(pl)
Az adatlap innen letölthető.


A Központi Koordinációs Tanács ajánlása a megjelent Honismeret tankönyvvel kapcsolatban [2008.10.02.]
Az elmúlt héten jutott el iskoláinkba a 4. évfolyam számára kiadott Honismeret tankönyv javított kiadásának 1. része, mely felháborodást váltott ki a pedagógusok és a szülők körében. Az új tankönyv tartalmában lényeges változások nincsenek. Ami azonban a tankönyv javított kiadásában szembetűnő, az a földrajzi nevek használata. Míg az eredeti tankönyvben minden földrajzi megnevezés a magyar szövegkörnyezetnek megfelelően magyar formájában szerepelt, addig a most kiadott tankönyv kizárólag csak a földrajzi megnevezések szlovák formáját használja. Teszi ezt nemcsak a városok, de a természetföldrajzi meghatározások esetében is. A tíz éves gyermekek így egy kevert nyelvű tankönyvet kapnak a kezükbe, mely számos nyelvtani következetlenséget is tartalmaz, nehezítve ezzel a tananyag megértését.
Aj ajánlás teljes szövege | Válaszlevél-minta


A Comenius Pedagógiai Intézet ajánlatai... [2008.09.21.]
A Comenius PI tájékoztatja az alapiskolák vezetőit és alsótagozatos pedagógusait, hogy a "CED" projekt keretében elkészült, a helyesírás, a matematika és a szlovák nyelv differenciált oktatását segítő munkafüzetek újra megrendelhetők a mellékelt megrendelőlapokon
Megrendelőlap

A Comenius PI ajánlata a diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer (DIFER) alkalmazásáról (4 - 8 éves gyermekek és tanulók számára)
Tájékoztató | Megrendelőlap


Könyvajánló [2008.09.17.]
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége a közelmúltban két módszertani kiegészítő segédkönyvet jelentetett meg az alapiskolák számára, az alapiskolák alsótagozatos szlovák nyelv-oktatásáshoz, valamint a képzőművészeti nevelés eslő hat évfolyamához.

Tehetségpontok létrehozásának kezdeményezése [2008.09.10.]
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége az elkövetkező időszakban kiemelten kívánja támogatni az oktatási intézményekben folyó tehetséggondozást. Szövetségünk eddigi igyekezetét jelzi, hogy az idei rozsnyói országos pedagógustalálkozó központi témája a tehetségekkel való foglalkozás volt. A SzK és a MK oktatási minisztériuma támogatásával a témában megvalósult továbbképzés nyomán élő kapcsolat alakult ki a Debreceni Egyetem és az SZMPSZ között. Aktív szerepet vállalunk a budapesti Nemzeti Tehetségsegítő Tanács munkájában. A nyári egyetemen a tehetséggondozó csoport munkája iránt nagy volt az érdeklődés.

Olvassa alább a további részleteket!
Felhívás, információ a tehetségpontokról
Regisztrációs lap
Jelentkezési lehetőségek a konferenciákra:
    Debrecen (2008.szeptember 19.)
    Győr (2008.szeptember 26.)


A Szlovákiai Magyar Iskolák IX. Országos Tanévnyitó Ünnepsége résztvevőinek üzenete a magyar tanítási nyelvű iskolákba, Kassa, 2008.augusztus 30. [2008.09.01.]
Olvassa el!

Az Állami Pedagógiai Intézet munkatársának, Mgr. Elena Laššovának észrevételei a Felmérés 9 keretében megvalósult szlovák nyelvi teszttel kapcsolatban. [2008.07.18.]
Olvassa el!

Felhívás interaktív tananyag készítésére [2008.06.10.]
Határidő: 2008. 6. 26.
A felhívás teljes szövege

Felhívás az új kerettantervekkel kapcsolatban [2008.05.15.]
A felhívás teljes szövege

Az SZMPSZ tiltakozó levele és Ján Mikolaj oktatási miniszter válasza a Felmérés 9 kapcsán. [2008.04.04.]
Az SzMPSz levele | A miniszter válaszlevele

Magyariskola beiratkozási programjáról [2008.03.10.]
Olvassa el a dokumentumot!

Ajánjla fel adója 2 százalékát az SzMPSz-nek! [2008.02.28.]
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének Országos Elnöksége felhívja a magyar iskolák pedagógusainak és általuk a szülők, iskolabarátok és a magyar iskolák jövője iránt elkötelezett magánszemélyek és a vállalkozások vezetőinek figyelmét arra, hogy az 595/2003 sz. törvény 50.§ értelmében az elkövetkező napokban lehetőségük van a 2007-es évre adójuk 2 %-át felajánlani karitatív és egyéb közhasznú célokat felvállaló szervezetek, így szövetségünk támogatására is.
Olvassa tovább a felhívást! |

A Budapesti Corvinus Egyetemen működő Studium Generale Közhasznú Alapítvány tehetséges határon túli magyar középiskolásoknak nyújt segítséget. [2008.02.26.]

A jövő évben érettségiző középiskolás diákok figyelmébe!

A Studium Generale Közhasznú Alapítvány immáron 38. éve tevékenykedik a Budapesti Corvinus Egyetemen (régi nevén Közgáz), idei célja többek között, hogy a tehetséges határon túli magyar középiskolásoknak is segítséget nyújtson.

„Elsődleges tevékenységünk középiskolások (11. és 12. évfolyamos diákok) felkészítése matematika, történelem és közgazdaságtan tárgyakból teljesen ingyenesen egy előkészítő tanfolyam formájában.

A diákoknak lehetőségük nyílik a budapesti szemináriumokra bejárni, illetve a tanfolyamon távoktatás formájában részt venni.

Minden évben megrendezésre kerül továbbá egy egyhetes, intenzív, 140 fős, illetve egy tíz napos intenzív, 120 fős előkészítő tábor ugyancsak teljesen ingyenesen. Tevékenységünket a Tehetségért Mozgalom, illetve reményeink szerint az idei évtől az Arany János Program is támogatja. További információ a www.studiumgenerale.hu oldalon.”

Amennyiben érdekelné a diákokat ez a lehetőség, kérem ezt az igényt jelezzék a következő címen:
Czimbalmos Zsolt, elnök, Studium Generale
1093. Budapest Fővám tér 8.
zsolt.czimbalmos@stud.uni-corvinus.hu


Felhívások a 2008-as pedagógus díjakra [2008.02.24.]
1) Felhívás az Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Díjra | Nevezőlap
2) Felhívás a Felvidéki Magyar Pedagógusok Díjra | Nevezőlap


Az SZMPSZ Országos Választmányának Állásfoglalása a szlovákiai magyar nyelvű közoktatást érintő kérdésekben, Rimaszombat 2008. február 16. [2008.02.18.]
Töltse le az állásfoglalást! | Stiahnite si stanovisko ZMPS!


A FELMÉRÉS 9 visszhangja, véleménynyilvánítási lehetőség 2008. február 14-ig [2008.02.10.]

Felhívás

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége fontosnak tartja, hogy pedagógusaink megfogalmazzák véleményüket az oktatásunk színvonalát, intézményeink támogatását, nemzetiségi iskoláink jövőjét érintő kérdésekben. Az elmúlt időszak tapasztalatai azt mutatják, hogy ezzel a véleményformálási lehetőséggel iskolák igazgatói, pedagógusai, szövetségünk tagjai több alkalommal éltek.

Napjainkban a 2008. február 6-án országosan megvalósított FELMÉRÉS 9 (korábbi években Monitor) váltott ki jelentős visszhangot a magyar tanítási nyelvű iskolák igazgatói és pedagógusai körében, melyet a szlovák közvélemény is figyelemmel kísér. A felmérés nemcsak a diákokat, de a szülőket is érinti, mivel a felmérés eredményei szerepet játszhatnak a középiskola továbbtanulás szempontjából is.

Az Állami Pedagógiai Intézet által készített tesztek a matematika, az anyanyelv tudásszintjét és a szlovák nyelvi szövegértést mérték.

Az SZMPSZ szeretné a tesztekkel és a felmérés módjával kapcsolatos véleményeket összegyűjteni és kellő objektivitással értékelni, majd a vélemények és megjegyzések ismeretében reagálni az illetékesek felé.

Ezért kérjük pedagógusainkat és a téma iránt érdeklődőket, hogy véleményüket juttassák el az SZMPSZ erre a célra kijelölt pedforum@szmpsz.sk, és az SZMPSZ keretében működő Iskolavezetők Országos Társulása mj001@zoznam.sk e-mail címére 2008. február 14-ig.

Az SZMPSZ OE nevében Pék László


Az SZMPSZ OV levele Gémesi Ferenc szakállamtitkárnak a Pázmány Péter Alapítvány pályázati kiírása kapcsán [2008.01.23.]
Töltse le a levelet!


Az SZMPSZ Állásfoglalása a SZK OM által kidolgozott Nemzetiségi Oktatási Tervezethez [2008.01.23.]
Töltse le az állásfoglalást!


Gyermekrajzok kiállítása a Szlovák Nemzeti Múzeum Szlovákai Magyarok Kultúra Múzeumában
Komáromi Pedagógiai Napok megnyitója
VI. Országos Képzőművészeti Pályázat értékelése
Móricz Zsigmond Emlékkonferencia
Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség tisztújító közgyűlése
Akkreditált továbbképzés
Országos Óvodapedagógiai Konferencia
VII. Ung-vidéki és Bodrogközi Pedagógiai Napok
Kufstein-tanácskozás Felsőpulyán
Magyar - magyar kapcsolatépítés horvátországi Drávaszögben
A Szlovákiai Magyar Iskolák Országos Tanévnyitója
a galántai Szent István király templomban

Táblázat az SZMPSZ tagság nyilvántartásához (TV elnököknek)

Aktuális információk.
Kattintson ide!


Lapozzon bele a PF eddigi számaiba!


Adatlap a Pedagógus Fórum cikkírói reszére

Iskolai adatbázisunk a települések sorrendjében tartalmazza az iskolák adatsorait, beleértve a megnevezéseket, kapcsolatokat, igazgatók és helyetteseik neveit és elérhetőségeit s pár egyéb adatot. A 900-nál is több bejegyzést tartalmazó adatbázis településre szűrhető, avagy a "Bővített kereső|szűrő" segítségével egyéb szofisztikált szűrésmódok definiálhatók. A rendszer elégségesen sokféle oszlop-szerkezetű iskolalistákat tud generálni. Lépjen be! Próbálja ki!