A legfrissebb hír...
SzMPSz logo: Visszavezet a kezdőlapra...

  Főmenu
Tantárgyi felületek
Szervezeti élet
Rendezvények
Képzés, továbbképzések
Diákversenyek
Pályázatok
Hírek
Pázmány Alapítvány
Comenius
Oktatáspolitika
Pedagógusfórum
Jogszabályok
Adatbázisok
Galéria
Letöltés
Informatika és Tananyag
Beíratkozás
Archívum
  Pedagógiai Központok
  Rokon linkek

  Elérhetőségünk

postacím:
945 01 Komárno 1
P.O.Box 49
e-mail:
szmpsz@szmpsz.sk; pek@szmpsz.sk
tel/fax:
[+421](0)35 771 3572
[+421](0)35 771 4755
[+421](0)31 780 7928
fax:
[+421](0)35 771 4756

  A weboldal támogatója
  (C) 2004-2011 SzMPSz

A magyar kultúra napjára emlékeztünk iskolánkon

Nagyfődémes, 2016. Január 22.


A rendezvény fotóalbuma


Az idei tanévben iskolánk is bekapcsolódott a magyar kultúra egyik legnagyobb eseményének megünneplésébe, hiszen 1823. január 22-én fejezte be Kölcsey Ferenc legfontosabb nemzeti énekünk, imánk, a Himnusz megírását. Ennek emlékére ünnepli a világ magyarsága 1989 óta minden év január 22-én a magyar kultúra napját, azóta szerveznek hagyományőrző, magyarságtudat-növelő rendezvényeket a világ számos pontján élő büszke magyar emberek.

Kölcsey Ferenc a felvilágosodás és korai reformkor egyik legjelentősebb költője, politikusa. Emellett a nyelvújítás egyik vezéralakja Kazinczy Ferenc mellett. Egyik szeme világát gyermekkorában fekete himlő következtében elveszítette, ezért is élte élete nagy részét magányosan Szatmárcsekén. A Himnusz mellett fontos költeménye még a Huszt című epigramma, s az unokaöccséhez, Kölcsey Kálmánhoz írott intelmei is jelentősek.

A Himnuszt nemzeti imánknak is szokták nevezni. A költemény műfaja óda, azon belül pedig himnusz. Nyolc darab, nyolc sorból álló versszakból áll. Keretes szerkezetű, ugyanis az utolsó versszak némi változtatással, de megismétli az első versszakot. A vers keretét adó első és utolsó versszak imát, fohászt tartalmaz. Az köztük levő versszakok a múltat és jelent állítják szembe egymással.

Kölcsey Ferenc Himnuszát 1844-ben Erkel Ferenc zenésítette meg, ez a megzenésített változat vált 1903-ban hivatalosan is Magyarország nemzeti himnuszává.

Iskolánkon úgy próbáltuk a tanulóknak emlékezetessé tenni a „Himnusz napját“, hogy mindegyik osztály (a másodikosokkal kezdődően) feladatul kapta, hogy egy rajzlapra a Himusz egyik versszakát írja le, s díszítse is azt ki méltó módon, magyar motívumokkal. Az így leírt versszakokat minden osztály elszavalta, az elkészült rajzok pedig azóta iskolánk zsibongójának falát díszítik. Emellett a szünetekben különböző feldolgozásokban hallgattuk meg a magyar himuszt, valamint a felső tagozatosok, a negyedikesekkel kiegészülve Nagyfödémesről szóló prezentációkat hallgathattak meg iskolatársaik tolmácsolásában. Ezáltal a szülőfaluhoz, a szülőföldhöz való ragaszkodást szerettük volna erősíteni tanulóinkban.

A megemlékezésből az alsó tagozatosok sem maradhattak ki, ők a szünetekben kirakóst játszottak, amikor is Kölcseyhez és a Himnuszhoz kapcsolódó képeket kellett kirakniuk.

Úgy gondoljuk, tanulóink tartalmasan töltötték el ezt a szép ünnepnapot, s reméljük, hogy ezután még büszkébben hallgatják majd nemzeti himnuszunkat, mint addig tették.

Gyermekrajzok kiállítása a Szlovák Nemzeti Múzeum Szlovákai Magyarok Kultúra Múzeumában
Komáromi Pedagógiai Napok megnyitója
VI. Országos Képzőművészeti Pályázat értékelése
Móricz Zsigmond Emlékkonferencia
Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség tisztújító közgyűlése
Akkreditált továbbképzés
Országos Óvodapedagógiai Konferencia
VII. Ung-vidéki és Bodrogközi Pedagógiai Napok
Kufstein-tanácskozás Felsőpulyán
Magyar - magyar kapcsolatépítés horvátországi Drávaszögben
A Szlovákiai Magyar Iskolák Országos Tanévnyitója
a galántai Szent István király templomban

Táblázat az SZMPSZ tagság nyilvántartásához (TV elnököknek)

Aktuális információk.
Kattintson ide!


Lapozzon bele a PF eddigi számaiba!


Adatlap a Pedagógus Fórum cikkírói reszére

Iskolai adatbázisunk a települések sorrendjében tartalmazza az iskolák adatsorait, beleértve a megnevezéseket, kapcsolatokat, igazgatók és helyetteseik neveit és elérhetőségeit s pár egyéb adatot. A 900-nál is több bejegyzést tartalmazó adatbázis településre szűrhető, avagy a "Bővített kereső|szűrő" segítségével egyéb szofisztikált szűrésmódok definiálhatók. A rendszer elégségesen sokféle oszlop-szerkezetű iskolalistákat tud generálni. Lépjen be! Próbálja ki!