A legfrissebb hír...
SzMPSz logo: Visszavezet a kezdőlapra...

  Főmenu
Tantárgyi felületek
Szervezeti élet
Rendezvények
Képzés, továbbképzések
Diákversenyek
Pályázatok
Hírek
Pázmány Alapítvány
Comenius
Oktatáspolitika
Pedagógusfórum
Jogszabályok
Adatbázisok
Galéria
Letöltés
Informatika és Tananyag
Beíratkozás
Archívum
  Pedagógiai Központok
  Rokon linkek

  Elérhetőségünk

postacím:
945 01 Komárno 1
P.O.Box 49
e-mail:
szmpsz@szmpsz.sk; pek@szmpsz.sk
tel/fax:
[+421](0)35 771 3572
[+421](0)35 771 4755
[+421](0)31 780 7928
fax:
[+421](0)35 771 4756

  A weboldal támogatója
  (C) 2004-2011 SzMPSz


A nevelés modernizációja - digitális tananyagok

Fülek, 2011. április 7.

A nevelés modernizációja - digitális tananyagok címmel szervezett pedagógus-továbbképzést az SZMPSZ Rimszombati Regionális Pedagógiai Központja, a Pro Scholis a füleki gimnáziummal közösen annak dísztermében 2011. április 7-én 9.00 és 17.00 óra között.


A továbbképzés célja az eredményes nevelés, az oktatás innovációja és modernizációja. A képzés előterében a digitális technika mint eszköz szerepelt: az interaktív tábla és a digitális tananyagok bemutatása, használatának helye, ideje és módja, illetve készítésének technikája.

A képzést indokolta a tanulóknak a tanulás iránti motiválatlansága, a biztos jövőkép, a támogató családi háttér hiánya, a tanulás eredménytelensége a PISA 2009-es nemzetközi mérés elemzései alapján. Kutatók megfigyelései nyomán ezek a számítógép előtt felnövő „online-gyerekek”, a cybertér állandó jelenlévői minden 7-10 másodpercben impulzusokat kell kapjanak az „életben maradáshoz”.


De vajon az „Y” generáció figyelmének lekötésére, tanulás iránti motiválásukra gyógyír-e az interaktív tábla és a digitális tananyag? Vagy mindez csak mozi, frontális tanóra, aminek vajmi kevés köze van a tanulásra való motiváláshoz? Megannyi kérdés, de a taneszközpiac most ebben az eszközben látja a megváltást, ami pedagógusnak, növendéknek igazi kihívás lehet, ha közösen tervezik és szerkesztik a digitális tananyagot. Egyet azonban sehogyan sem lehet szem elől téveszteni: a célt az eszközzel nem szabad összekeverni. Az eszköz annyiban fontos, amennyiben segíti a cél megvalósulását. A célhoz pedig elkötelezett, kreatív pedagógus szükséges, aki saját személyisége és munkája példájával motivál.

A hatvanas években a fejlődés iránt elkötelezett pedagógus stencilezett feladatok gyártott, majd az írásvetítő hozott lázba sokakat. Kilométernyi fóliákra készültek önszorgalomból a tananyagok, feladatok, amit felváltott a számítógép. De a számítógép monitorjával csak egy gyermek kommunikálhat, ki kellett tehát találni a táblányi felületre vetített billentyűzetet, majd az interaktív tábla-csodát, ami a frontális feladatmegoldás egyik látványos, képi megjelenítése. Az egyéni fejlesztés nem erre alapoz, de ez egy mélyebb téma, másik konferencia.


A füleki pedagógus-továbbképzés 81 (110 a kiadókkal együtt) résztvevője a közoktatás leginkább fejlődés és fejlesztés elkötelezettjei, az alapiskola tanítói, tanára voltak. A képzés iránt a legkevesebb érdeklődést a középiskolai tanárok mutatták. Ennek okait is érdemes lenne kutatni!

A szervezők több magyarországi tankönyvkiadót szólítottak meg, akiknek fejlesztéseik, digitális tananyagaik ismertek a pedagógusok körében.

A képzés első felében két plenáris előadást hallgattak meg a részvevők. Főző Attila László az Educatio részéről A digitális írásbeliség az oktatásban címmel tartott előadást. Előadásában bemutatta a Sulinet portál, az SDT digitális tananyagbankot.


Pál Tibor a Smart iskola képviselője a Miért használjunk interaktív táblát? kérdésre az újdonság erejét említette, megerősítve a cél és az eszköz összhangját, illetve a kreatív tanár jelenlétét.

A délelőtti és a délutáni idősávban (hat órán át) a résztvevők négy szekcióban hallgattak a digitális tananyagokhoz kötődő kitűnő szakmai előadásokat, illetve kirpóbálhatták a gyakorlatban is a tananyagokat, működtethették az interaktív táblát. A megjelent kiadók: Apáczai, Cartographia, Nemzeti Tankönyvkiadó, Balázs Diák, Krónika Nova, Egyszervolt, Műszaki Kiadó hasznos ajándékokkal lepték meg a téma iránt érdeklődő pedagógusokat.

A szervezők példásan gondoskodtak a mintegy 110 résztvevő komfortérzéséről.

Összefoglalásként:

A digitális technika használata akkor éri el célját, ha az kreatív feladatvégzésre, kutatásra, önfejlesztésre inspirál, ha nem ad receptet, ha kompetenciákat fejleszt. A posztmodern új világ új technikája új szemlélet kialkítását várja a pedagógusoktól. Az új szemlélet a tanulószervezetté válást sürgeti, az intelligens szervezet kialakítását, melyhez hozzátartozik a digitális világ is. De mindez alkotó, elkötelezett pedagógus, gyermekközpontú, nyitott iskola, méltányosság és fejlesztés, gondolkodásra nevelés nélkül csak szédületes szemfényvesztés. A cél nem az eszközben van, hanem a változás akarásában, a csapatmunkában, a tudatos jövőkép kialakításában.

Ádám Zita


Gyermekrajzok kiállítása a Szlovák Nemzeti Múzeum Szlovákai Magyarok Kultúra Múzeumában
Komáromi Pedagógiai Napok megnyitója
VI. Országos Képzőművészeti Pályázat értékelése
Móricz Zsigmond Emlékkonferencia
Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség tisztújító közgyűlése
Akkreditált továbbképzés
Országos Óvodapedagógiai Konferencia
VII. Ung-vidéki és Bodrogközi Pedagógiai Napok
Kufstein-tanácskozás Felsőpulyán
Magyar - magyar kapcsolatépítés horvátországi Drávaszögben
A Szlovákiai Magyar Iskolák Országos Tanévnyitója
a galántai Szent István király templomban

Táblázat az SZMPSZ tagság nyilvántartásához (TV elnököknek)

Aktuális információk.
Kattintson ide!


Lapozzon bele a PF eddigi számaiba!


Adatlap a Pedagógus Fórum cikkírói reszére

Iskolai adatbázisunk a települések sorrendjében tartalmazza az iskolák adatsorait, beleértve a megnevezéseket, kapcsolatokat, igazgatók és helyetteseik neveit és elérhetőségeit s pár egyéb adatot. A 900-nál is több bejegyzést tartalmazó adatbázis településre szűrhető, avagy a "Bővített kereső|szűrő" segítségével egyéb szofisztikált szűrésmódok definiálhatók. A rendszer elégségesen sokféle oszlop-szerkezetű iskolalistákat tud generálni. Lépjen be! Próbálja ki!