A legfrissebb hír...
SzMPSz logo: Visszavezet a kezdőlapra...

  Főmenu
Tantárgyi felületek
Szervezeti élet
Rendezvények
Képzés, továbbképzések
Diákversenyek
Pályázatok
Hírek
Pázmány Alapítvány
Comenius
Oktatáspolitika
Pedagógusfórum
Jogszabályok
Adatbázisok
Galéria
Letöltés
Informatika és Tananyag
Beíratkozás
Archívum
  Pedagógiai Központok
  Rokon linkek

  Elérhetőségünk

postacím:
945 01 Komárno 1
P.O.Box 49
e-mail:
szmpsz@szmpsz.sk; pek@szmpsz.sk
tel/fax:
[+421](0)35 771 3572
[+421](0)35 771 4755
[+421](0)31 780 7928
fax:
[+421](0)35 771 4756

  A weboldal támogatója
  (C) 2004-2011 SzMPSz


Rendületlenül

Várhosszúrét, 2010. június 10.

Címmel szervezett projektnapot a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége a Pro Scholis polgári társulással, az SZMPSZ Rozsnyói Területi Választmányával és a Tehetségponttal közösen 2010. június 10-én Várhosszúréten a Losonc - Rimaszombat - Nagyrőcei - Rozsnyó - járás magyar tannyelvű alap- és középiskolás tanulói számára. A projektnap egy féléves pedagógiai projekt lezárását jelentette, aminek jelentőségét és témáját Erkel Ferenc születésének 200. évfordulója adta. A pedagógiai projektnapok szervezése hagyománnyá nemesült a régióban, hiszen 2008 nyarán Sajógömörön mintegy 350 résztvevővel szerveződött az első Vivat Mathias Rex! címmel. A másodiknak, mely Kazinczy, a nyelvművelő és irodalomszervező tevékenységét, illetve Radnóti Miklós munkásságát állította a projektmunka középpontjába, Tornalja adott otthont 2009 júniusában. Az emlékévek sorozatában a 2010-es év Erkel Ferencről, a zene mindeneséről, emberi, zeneszerzői, előadói és pedagógusi nagyságáról szól. Az utódok szerepe a méltó emlékezés és a példaképek követése. A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének mint civil szervezetnek meghatározó feladata, hogy hittel táplálja és a mindennapok alkotó és minőségi munkájával segítse a Szlovákiában élő magyar iskolák, nemzeti közösség jelenét és jövőjét. Ezért 2010-re Erkel Ferencre emlékezve megszervezte a Rendületlenül című pedagógiai projektet. Számunkra Erkel Ferenc nemcsak a magyar operazenét, a fülünknek jól ismert harmóniát, a férfias verbunkos felemelőjét, nemzeti Imánk megzenésítőjét, a magyar színház fáradhatatlan szolgáját, a Zeneakadémia megalapítóját, a sakkmestert, a fáradhatatlan szervezőt jelenti, hanem a nemzetben gondolkodót, a nemzet kulturális értékeinek beemelőjét az egyetemes és európai kultúrába, gazdagítva ezzel a világ nemzeteit. Erkel Ferenc a maga zsenialitásával megteremtette a magyar operairodalmat a nemzet történelmének hőseit véve alapul, ugyanakkor beemelte a magyar népi motívumokat a magyar komolyzenébe. Erkel Ferenc és a várhosszúréti születésű Andrássy Dénes célja közös volt: a nemzet és értékeinek fel- és beemelése az európai és a világ művelődéstörténetébe. Várhosszúrét környezete, természeti és épített öröksége a hagyományok átörökítése jegyében él. Az itt élők a példamutató ősök szellemében teszik mindannapjaikat példaértékű alkotásokba vésve múltat, jelent és jövőt. Ezért került a Rendületlenül pedagógiai projekt a Gömörben egyedülálló kéttornyú Szent György templom közelébe, Gömör messzeföldön híres fafaragó művészeinek oltalmába.A projektnapnak van egy szakmai - pedagógiai küldetése, üzenete is. Erkel Ferenc életműve a mindennapok oktatói tevékenysége keretében a kötelező alapiskolai tananyagban legfeljebb 45 percnyi. A modern tanulásszervezési keretek nyitottá teszik a teret, időt és a tartalmat azáltal, hogy egy-egy érdeklődésre szánt témát projektben dolgoztatnak fel a tanulókkal. A proketnapok nem titkolt szándéka, hogy ezen új tanulási forma iránt felkeltse tanár és diák figyelmét egyaránt. A projekt lehetőséget teremt a témában való elmélyedésre, kitágítja a tanulásra szánt időt azáltal, hogy a tanulókat szabadidejükben kutatásra, együttműködésre ösztönzi. A projekt lényege az adott témával kapcsolatban a tantárgyi integráció, a témát érintő kapcsolatok felfedezése és kiépítése, illetve a téma kibontása módjainak sokféleségével való élés. A különböző tantárgyak bevonása a projekt megvalósulásába sokféle kompetencia fejlesztését szolgálja. A pedagógiai projekt a tehetséggondozás fogalmát is kimeríti, de attól sokkal több: a nagytéma egy-egy altémájának megvalósításában az együttműködésen, egymás elfogadásán van a lényeg. A projekt alkalmat nyújt a sokféle tehetség kibontakoztatására, felfedezésére. Megvalósítása folyamán a kreativitás, intuíció, a divergens gonsolkodás kerül előtérbe.Várhosszúréten a témához méltó környezetben zajlott a projektnap 350 résztvevővel. A projektbe 15 iskola kapcsolódott be a régióból, mindegyik csapat kiemelkedőt nyújtott tartalom és forma szempontjából. A csapatok között helyet kaptak a speciális iskola, a kisiskola, sőt a gimnázium tanulói is. A csapatok által feldolgozott témák voltak: A Himnusz megzenésítésének története - A Bánk bán hatása Erkel Ferencre, indítóokok és motivációk - A Bánk bán opera és a dráma összehasonlítása - Színházi plakát megtervezése (és bemutatása, elkészítése) egy-egy Erkel-operához - Színházi ruhák megtervezése (elkészítése és bemutatása) egy-egy Erkel-operához - Egy Erkel-opera színpadképének megtervezése és bemutatása - 1875: a Zeneakadémia megalakítása - Tánckoreográfia Erkel magyar verbunkjára, a tánc bemutatása - 1864: a Pesti Sakkör életéből élő sakkjátszma formájában - Dózsa György: az opera és a történelem: egyezések és eltérések bemutatása - Hunyadi László: az opera, a történelem és az irodalom, párhuzamok a művekben - Operakaluz Erkel-operáihoz - 1837 - a Pesti Magyar Színház megnyitásának története - Erkel-portré elkészítése - Illusztráció készítése egy Erkel-operához/a verbunkoshoz. A téma feldolgozásának megoldásai számtalan ötletet szültek. Volt esszé, dramatikus játék, élő sakkjátszma, palotás, korabeli újság, leporelló, színházi plakát.... Ötlet, tudás, élmény, kreativitás, jó hangulat jellemezte a projektnapot.


Ünneppé és élménnyé varázsolta a napot a tény, hogy Várhosszúrét, a hely szelleme találkozott a több száz résztvevő növendék által megvalósított tartalommal. Egymás megismerése, nyitottság, lehetőségteremtés, a tehetségek felmutatása, együttműködés, egymástól való tanulás, a példaképekre való figyelés - a projektnap mindennapoknak szóló üzenete. A nap öröme és élménye a teremtő és alkotó pedagógus munkáját dícséri. Felemelő érzés volt a halmozottan hátrányos környezetből érkező tanulók felkészültségét, tudását, a témához való komoly hozzáállását látni és szellemileg élvezni. A projekt megvalósítása férfiasan kemény, de nemes munka volt. Köszönet érte a régió magyar iskolái pedagógusainak. Köszönet a projekt fogadóinak, Várhosszúrétnek, a Gömöri Kézművesek Társaságának, az Oktatásért Közalapítványnak, a régió mecénásának, Juhász Istvánnak az ünnepért, a jólétért, a találkozás megvalósulásának lehetőségéért.

Ádám Zita


Gyermekrajzok kiállítása a Szlovák Nemzeti Múzeum Szlovákai Magyarok Kultúra Múzeumában
Komáromi Pedagógiai Napok megnyitója
VI. Országos Képzőművészeti Pályázat értékelése
Móricz Zsigmond Emlékkonferencia
Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség tisztújító közgyűlése
Akkreditált továbbképzés
Országos Óvodapedagógiai Konferencia
VII. Ung-vidéki és Bodrogközi Pedagógiai Napok
Kufstein-tanácskozás Felsőpulyán
Magyar - magyar kapcsolatépítés horvátországi Drávaszögben
A Szlovákiai Magyar Iskolák Országos Tanévnyitója
a galántai Szent István király templomban

Táblázat az SZMPSZ tagság nyilvántartásához (TV elnököknek)

Aktuális információk.
Kattintson ide!


Lapozzon bele a PF eddigi számaiba!


Adatlap a Pedagógus Fórum cikkírói reszére

Iskolai adatbázisunk a települések sorrendjében tartalmazza az iskolák adatsorait, beleértve a megnevezéseket, kapcsolatokat, igazgatók és helyetteseik neveit és elérhetőségeit s pár egyéb adatot. A 900-nál is több bejegyzést tartalmazó adatbázis településre szűrhető, avagy a "Bővített kereső|szűrő" segítségével egyéb szofisztikált szűrésmódok definiálhatók. A rendszer elégségesen sokféle oszlop-szerkezetű iskolalistákat tud generálni. Lépjen be! Próbálja ki!