A legfrissebb hír...
SzMPSz logo: Visszavezet a kezdőlapra...

  Főmenu
Tantárgyi felületek
Szervezeti élet
Rendezvények
Képzés, továbbképzések
Diákversenyek
Pályázatok
Hírek
Pázmány Alapítvány
Comenius
Oktatáspolitika
Pedagógusfórum
Jogszabályok
Adatbázisok
Galéria
Letöltés
Informatika és Tananyag
Beíratkozás
Archívum
  Pedagógiai Központok
  Rokon linkek

  Elérhetőségünk

postacím:
945 01 Komárno 1
P.O.Box 49
e-mail:
szmpsz@szmpsz.sk; pek@szmpsz.sk
tel/fax:
[+421](0)35 771 3572
[+421](0)35 771 4755
[+421](0)31 780 7928
fax:
[+421](0)35 771 4756

  A weboldal támogatója
  (C) 2004-2011 SzMPSz


Nyelvédesanyám – felnevelő szülőföldem

Tornalja, 2009. június 12.

Gömör és Nógrád régióból 12 alap- és középiskola 24 csapata, közel 300 résztvevővel valósult meg 2009. június 12-én Tornalján a Kazinczy Ferenc MTNY Alapiskolában a Kazinczy Ferenc születésének 250., Radnóti Miklós születésének 100. éfvordulója meghirdetett pedagógiai projekt. A projektnap célja: Az Anyanyelv Éve alkalmából tisztelegni a nemzetet nyelvében emelő nagy elődök emléke előtt, az egészséges nemzeti büszkeség kiművelése magunkban a példaképek mintája alapján; felhívni a figyelmet az anyanyelv veszélyeztetettségére és tisztaságának megóvására, gazdagságának gyarapítására, nyelvédesanyánk szeretetére, a palóc nyelvjárás szépségének megőrzésére; hovatartozásunk és a tájhaza szeretetének megerősítésére; a hagyományok ápolására és megbecsülésére; Gömör és Nógrád kulturális kincseinek számbavételére, megőrzésére. Radnóti Miklós élete és sorsa kapcsán a a jövőre való vigyázás, a másság tiszteletének megtanulása, az emberiség féltése, az ordaseszmék kerülése, a hagyományok tisztelete; Kazinczy és Radnóti emlékének ápolása, megbecsülése.


A projektnek pedagógiai céljai és hozadékai között kell említeni azoknak a készségeknek, kompetenciáknak a kialakítására megteremtett lehetőséget, melyek a tudás használhatóságát és a megszerzett tudás alkalmazását teszik lehetővé. A projekt lelke a belső motivációra épülő mélységelvű tudásbővítés, amihez elengedhetetelen a csapatalakítás, az együttműködésen alapuló közös tanulás képességének kimunkálása. A projekt a tudás megtervezése, az osztálytermen kívüli új tanulási környezet kialakítása, az élményalapú tudásszervezés, az önálló tanulásfejlesztés, a döntés és felelősségvállalás képességének fejlesztése, a hatékony párbeszéd és vitatkultúra megtanulása. A projekt nem kötődik tantárgyakhoz, illetve a tantárgyak koncentrációja jellemzi, ezért életszerűek és komplexek a létrehozott produktumok. Pedagógiai projektet készíteni, abban résztvenni – nagyfokú kreativitást igényel.


A Nyelvédesanyám – felnevelő szülőföldem projekt a Kazinczy Ferenc és Radnóti Miklós évfordulókhoz kapcsolódva arra ösztönözte a régió alap- és középiskolás résztvevőit, hogy mutassák be a palócság értékeit, hozzák vissza az élő nyelvhasználatba a rég elfelejtett tájszavakat és a régi mesterségek, szerszámok megnevezését, járjanak utána szülőfalujuk dűlőneveinek, fejtsék fel az elnevezés kialakulását és történetét, készítsenek filmet a még hagyományőrző öregekről, mutassák be a régi mesterségek gyakorlását (szövés, fonás, fafaragás, …), örökítsék meg szülőfalujuk régi épületeit, a még élő öregek arcát, kutassák fel családfájukat – készítsenek posztereket, powerpointos bemutatókat, alkossák meg szülőfalujuk makettjét a település utcáinak megnevezésével, készítsenek receptkönyvet palóc ételek receptjeiből, kutassák fel Kazinczy nyomát Gömörben és Kassán, készítsenek történelmi tanulmányutat Kassára és Eperjesre, Radnótival kapcsolatban térképezzék fel a költő és Nemesradnót kapcsolatát. Számtalan feladat, ami nem tankönyvi, sokkal több annál.Június 12-én Tornalján a Kazinczy Ferenc nevét viselő alapiskola nagyszerű vendéglátója volt a projektnek. Számtalan kísérő rendezvény: palóc ételek elkészítése, kiállítások, kézműves mesterségek megtanulása, … tette élményszerűvé a Nyelvédesanyám – felnevelő szülőföldem projektnapot. A gömöri és nógrádi iskolások felkészültsége, a projekt altémáinak kifejtése, a tartalom technikai megjelenítése gazdag volt és a teljesség igényével hatott. Kedves és színes foltja volt a napnak a kisiskolások (Tornalja, Méhi, Deresk, Harkács) komoly felkészültsége, akik tartmalmas előadásokat készítettek szülőfalujuk dűlőneveiről, a kenyér készítéséről, a juhnyírásról, a méhi ásatásokról. A résztvevők: tanulók és tanárok – felkészülésük érdeméül értékes könyveket, ízléses oklevelet és Cselényi Árpád művésztanár e napra készített emlékplakettjét vihették magukkal a találkozás emlékeként.Felemelő élmény volt részese lenni a Nyelvédesanyám – felnevelő szülőföldem projektnek. A projektben résztvevők komoly munkáikkal tudatosították anyanyelvük megőrzésének feladatát, a szülőföldhoz való kötődést, annak szeretetét. A tett minden szónál ékesebben bizonyított. Jót s jól! Ebben áll a nagy titok - Kazinczy-üzenet Tornalján ezen a napon valósággá vált. Bárha a mindennapokat is számtalan hasonló projekt tenné minőségibbé, teljesebbé, közösségibbé! A projekt megvalósítát a szervezők – SZMPSZ, Pro Scholis, Kazinczy MTNY Alapiskola – köszönik a Szülőföld Alap, SZMPSZ, Pázmány Péter Alapítvány és számtalan önzetlen ember támogatásának. A projektnap a találkozások ünnepe is volt. Ünnepeket azért kell tartani, hogy emlékezzünk, tervezzünk a jövőnek és növelődjünk, egymást növeljük, ismereteinket tágítsuk. Találkozni is, ünnepelni is kell és jó, ha azokat tartalmas dolgokkal tudjuk megtölteni, mint Tornalján.

Ádám Zita


Gyermekrajzok kiállítása a Szlovák Nemzeti Múzeum Szlovákai Magyarok Kultúra Múzeumában
Komáromi Pedagógiai Napok megnyitója
VI. Országos Képzőművészeti Pályázat értékelése
Móricz Zsigmond Emlékkonferencia
Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség tisztújító közgyűlése
Akkreditált továbbképzés
Országos Óvodapedagógiai Konferencia
VII. Ung-vidéki és Bodrogközi Pedagógiai Napok
Kufstein-tanácskozás Felsőpulyán
Magyar - magyar kapcsolatépítés horvátországi Drávaszögben
A Szlovákiai Magyar Iskolák Országos Tanévnyitója
a galántai Szent István király templomban

Táblázat az SZMPSZ tagság nyilvántartásához (TV elnököknek)

Aktuális információk.
Kattintson ide!


Lapozzon bele a PF eddigi számaiba!


Adatlap a Pedagógus Fórum cikkírói reszére

Iskolai adatbázisunk a települések sorrendjében tartalmazza az iskolák adatsorait, beleértve a megnevezéseket, kapcsolatokat, igazgatók és helyetteseik neveit és elérhetőségeit s pár egyéb adatot. A 900-nál is több bejegyzést tartalmazó adatbázis településre szűrhető, avagy a "Bővített kereső|szűrő" segítségével egyéb szofisztikált szűrésmódok definiálhatók. A rendszer elégségesen sokféle oszlop-szerkezetű iskolalistákat tud generálni. Lépjen be! Próbálja ki!