A legfrissebb hír...
SzMPSz logo: Visszavezet a kezdőlapra...

  Főmenu
Tantárgyi felületek
Szervezeti élet
Rendezvények
Képzés, továbbképzések
Diákversenyek
Pályázatok
Hírek
Pázmány Alapítvány
Comenius
Oktatáspolitika
Pedagógusfórum
Jogszabályok
Adatbázisok
Galéria
Letöltés
Informatika és Tananyag
Beíratkozás
Archívum
  Pedagógiai Központok
  Rokon linkek

  Elérhetőségünk

postacím:
945 01 Komárno 1
P.O.Box 49
e-mail:
szmpsz@szmpsz.sk; pek@szmpsz.sk
tel/fax:
[+421](0)35 771 3572
[+421](0)35 771 4755
[+421](0)31 780 7928
fax:
[+421](0)35 771 4756

  A weboldal támogatója
  (C) 2004-2011 SzMPSz


Tehetséggondozási program: differenciált képességfejlesztés

Rozsnyó, Ózd

Az iskola tanulóinak szellemi fejlődéséről való törődés, a pedagógusok szakmai kihívásnak való megfelelése ott kezdődik, tud-e álmodni a közösség magának egy iskolát, amelyik ezeknek a céloknak megfelel, van-e elég akarat a közösségben, hogy végigjárja a fejlesztés sokszor nagyon tikkasztó és demotiváló szakaszait, van-e elég kitartás és munkabírás az álmok megvalósításához.

A rozsnyói Református Közösség MTNY Alapiskolája azon közösségek közé tartozik, ahol a célokat közösen fogalmazzák meg, ahol a komolyan végiggondolt hosszútávú, a pedagógiai programban megfogalmazott céloknak megfelelő képzések valósulnak meg, ahol a képzések a fejlesztések irányában hatnak, ahol a képzéseket belső megbeszélések követik, ami az elsajátított tudás beépülését szolgálja a mindennapi nevelő-oktató munkába a célnak megfelelően.

Reneszánszukat élik a pedagógus-továbbképzések, ami azt érzékelteti, a szakma szükségét érzi a megújulásnak. Se szeri, se száma az egyórás előadásoknak, fél- és egésznapos képzéseknek, csak a célról, a hatékonyságról és a nevelő-oktatós munkába való beépülés útjairól tud keveset a közösség, mert nem járja azt végig. Marad az egyéni tudás, ami egy bizonyos idő után darabjaira esik szét, csak morzsái maradnak meg, nem épül be a gyakorlatokba a nevelőtestület egységes akarataként. Az ilyen továbbképzésnek a hatékonysága nagyon alacsony.

A rozsnyói Református Közösség MTNY Alapiskola nevelőtestülete közösen az SZMPSZ Rimaszombati Regionális Központjával arra törekszik, hogy a legalább húsz órás továbbképzéseken megszerzett tudás egymásraépüljön a tehetségfejlesztés, -mentés, -gondozás érdekében. A cél nemcsak a pedagógusok, hanem a szülők, tanulók részére szervezett képzés megvalósítása is.

Ennek ékes példája, hogy 2009. május 6-7-én az iskola ötödikes tanulói IPOO - tanulási modell képzésben vettek részt, amely tudást a pedagógusok a múlt év őszén sajátították el. A tanulók részére szervezett képzéssel – amit Mező Ferenc, a Debreceni Egyetem adjunktusa tartott - párhuzamosan a pedagógusok is képezték magukat.

A képzés a tehetséggondozáshoz kapcsolódó program volt: differenciális képességfejlesztés. Ez a program abból indul ki, hogy minden tanuló képes valamire, tehát a képességek mérése alapján a tanulók szintekbe sorolódnak, aminek alapján a fejlesztés megterveződik és megvalósul. Tehetséggondozáson sokan még a szakmában is az ún. versenyistállókat értjük. Az igazi tehetséggondozás – Ranschburg tanár úrral – az, hogy minden tanuló képességét differenciáltan kell fejleszteni, mert mindenki jó valamiben.

A képesség nem egyenlő a teljesítménnyel, tehát nem minden kiváló és szorgalmas tanuló tehetséges. A program alapelve a tanulók és képességeik megismerése különböző vizsgálati módszerek segítségével, aminek alapján képességszint szerinti csoportba sorolják a tanulókat és megkezdődik a fejlesztés, hogy a pedagógusok minden gyermekből kihozzák képességük maximumát, és az alulteljesítő tehetséges tanulók se vesszenek el. A mérés értékelése alapján a tehetségesek esetében tehetségfejlesztés, a többi tanulónál pedig képességfejlesztés történik.

A rozsnyói református alapiskola pedagógiai programjában leszögezte, célja a tehetsémentés és tehetséggondozás. E cél érdekében már a tavalyi iskolai évben komoly 20-30 órás továbbképzések valósultak meg, amire épült a mostami differenciált képességfejlesztés programmal való ismerkedés. Az alapiskola célja, hogy megtanítsa a tanulókat hatékonyan és sikeresen tanulni azzal a szándékkal, hogy a tanulók képességeik maximumán tudjanak teljesíteni.

A program előadói az ózdi Vasvár Úti Általános Iskola tehetséggondozó ECHA-diplomás tanárai, akik már négy éve sikeresen alkalmazzák iskolájukban a programot.

A rozsnyói református alapiskolára az elkövetkező hónapokban a rendszerépítés vár, a tárgyi és személyi feltételek megteremtése mellett a negyedikes tanulók képességmérése a Debreceni Egyetem által kifejlesztett vizsgálati módszerek alapján.

A napokban megvalósult képzést továbbiak követik, melyek ráépülnek a már meglévőkre, pl. a differenciált feladatok szerkesztése, képességek és részképességek rendszere, fejlesztése, illetve az egyéni képességfejlesztés tervezése és megvalósítása.

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége feladata lenne magyar tehetségek fejlesztése érdekében megteremteni a tehetséggondozó szakemberek képzésének lehetőségét itthon, közösen a Debreceni Egyetem szakembereivel. A Szlovákiában bejegyzett tehetségpontok csak akkor tudnak a célnak megfelelően elindulni és működni, ha a tárgyi-anyagi feltételek mellett képzett tehetséggondozó szakemeberek irányítják a központ munkáját.

A rozsnyói alapiskola vezetésének és nevelőtestületének példaértékű a feladathoz való szakmai hozzáállása, elkötelezettsége, feladattartása, motiváltsága. Amikor minden iskola harcol a megmaradásért, a tanulókért, a legjobb befektetés az egymástól VALÓ tanulásba való beruházás. Ez az iskola krédója, alkotmánya, pedagógiai programja is ezt tartalmazza.

Ádám Zita
Gyermekrajzok kiállítása a Szlovák Nemzeti Múzeum Szlovákai Magyarok Kultúra Múzeumában
Komáromi Pedagógiai Napok megnyitója
VI. Országos Képzőművészeti Pályázat értékelése
Móricz Zsigmond Emlékkonferencia
Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség tisztújító közgyűlése
Akkreditált továbbképzés
Országos Óvodapedagógiai Konferencia
VII. Ung-vidéki és Bodrogközi Pedagógiai Napok
Kufstein-tanácskozás Felsőpulyán
Magyar - magyar kapcsolatépítés horvátországi Drávaszögben
A Szlovákiai Magyar Iskolák Országos Tanévnyitója
a galántai Szent István király templomban

Táblázat az SZMPSZ tagság nyilvántartásához (TV elnököknek)

Aktuális információk.
Kattintson ide!


Lapozzon bele a PF eddigi számaiba!


Adatlap a Pedagógus Fórum cikkírói reszére

Iskolai adatbázisunk a települések sorrendjében tartalmazza az iskolák adatsorait, beleértve a megnevezéseket, kapcsolatokat, igazgatók és helyetteseik neveit és elérhetőségeit s pár egyéb adatot. A 900-nál is több bejegyzést tartalmazó adatbázis településre szűrhető, avagy a "Bővített kereső|szűrő" segítségével egyéb szofisztikált szűrésmódok definiálhatók. A rendszer elégségesen sokféle oszlop-szerkezetű iskolalistákat tud generálni. Lépjen be! Próbálja ki!