A legfrissebb hír...
SzMPSz logo: Visszavezet a kezdőlapra...

  Főmenu
Tantárgyi felületek
Szervezeti élet
Rendezvények
Képzés, továbbképzések
Diákversenyek
Pályázatok
Hírek
Pázmány Alapítvány
Comenius
Oktatáspolitika
Pedagógusfórum
Jogszabályok
Adatbázisok
Galéria
Letöltés
Informatika és Tananyag
Beíratkozás
Archívum
  Pedagógiai Központok
  Rokon linkek

  Elérhetőségünk

postacím:
945 01 Komárno 1
P.O.Box 49
e-mail:
szmpsz@szmpsz.sk; pek@szmpsz.sk
tel/fax:
[+421](0)35 771 3572
[+421](0)35 771 4755
[+421](0)31 780 7928
fax:
[+421](0)35 771 4756

  A weboldal támogatója
  (C) 2004-2011 SzMPSz


Szemünk fénye: a gyermek

Rozsnyó, 2009. április 23

Az agreszív és az áldozat is gyermek és mindkét típus remélhetőleg valakinek a féltett kincse. Mindkettő áldozat a maga nemében: az agresszív gyermek a család és környezete, az agresszív gyermek cselekedeteiből eredően a mindennapi tortúrát elviselő gyermek pedig az ő áldozata. Mindkét gyermek szenved valakitől, ezért alaposan meg kell ismerni a két típus természetrajzát, hogy a konfliktusokat kezelni tudja a szülő, a pedagógus. Az iskola pedig napjainkban tele van antiszociális vagy kötekedő agresszív gyerekkel. Nagy szüksége van szülőnek, pedagógusnak arra a tudásra, aminek gyakorlása elvezeti a gyermekeket a béke szigetére.

2009. április 23-án a rozsnyói történelmi Városháza nagytermében Losonc – Rimaszombat – Nagyrőce – Rozsnyó – Kassa régióból érkezett 180 pedagógus, a délutáni rendhagyó szülőértekezleten közel 100 szülő jelenlétében dr. Ranschburg Jenő pszichológus tartott egész napos előadássorozatot az iskolai konfliktus és annak szereplőiről, illetve a serdülőkör problémáiról.

Az SZMPSZ Rimaszombati Regionális Pedagógiai Központja, az SZMPSZ Rozsnyói Területi Választmánya, valamint a rozsnyói Református Egyházközség MTNY Alapiskolája közös szervezésében pedagógusok, szülők arra keresték a választ, hogy napjaink uniformizálódó, fogyasztói társadalmában hogyan lehet értéket alkotni és megtartani. A média, a szubkultúrát képviselő kortárscsoportok az agresszió, az erőszak, a durvaság, a vulgarizmus forrása, ami megrontja a gyermeket, száműzi az értékeket.

A nukleáris család szétesőben, válságban van a társadalom, az iskola tehetetlen, szűkösek pedagógiai és emberi eszközeink tárháza, a nevelőtestületnek nincs egységes nevelési szemlélete a konfliktusok kezelésére, hiánycikk az egymásra figyelés, az odahajolás, a megértés, a szeretet. Nem ismerjük az agresszív cselekedetek belső motivációját, nem tudjuk, mit állítsunk a negatív hatások ellenpólusaként. Sokszor türelmetlenek és következetlenek vagyunk.

Mit tegyünk közösen: pedagógusok, szülők, a helyi társadalom gyermekeink boldogsága, az agresszió letörése érdekében? Hol van a tudás a probléma forrása megismerésére, hol vannak a segítő technikák?

Dr. Ranschburg Jenő, az ismert pszichológus, sok nagysikerű könyv szerzője előadásában elsősorban a család szerepének fontosságára hívta fel a figyelmet. A gyermeknevelés is érték és lehet karrier: az értékek mentén felnövekvő gyermekek sikeres életének karrierje, ha a társadalom és az aktuális politika is úgy gondolná! Sajnos, a társadalom a családnak ebben az amúgy is széthulló világban nem tulajdonít értéket.

A gyermek biológiailag és a gyermeklélektani szempontokat figyelembe véve is ma ugyanolyan, mint 20-30 éve volt, mégsem ugyanaz, mert megváltoztak a körülmények, az értékhangsúlyok máshová tevődtek, ennek következtében a nevelés hatásfoka alacsony.

De miben is mások a mai gyerekek a múlt időhöz képest?

Elsősorban agresszívabbak, hirtelenek, türelmetlenek, ami már a másfél – kétéves gyermeken is tapasztalható. Ezen gyermekek nevelése esetében nem érvényesülnek a régi pedagógiai – nevelési módszerek. A szülőnek, pedagógusnak ismernie kell az agresszió lélektanát, az agresszió kiváltotta viselkedés okait és következményeit, hogy sikeresen be tudjon avatkozni, illetve szocializálni tudja a gyermeket, vissza tudja vezetni a közösségbe.

A professzor úr előadásában érzékletesen és élvezetsen mutatta be az agressziv viselkedés jellegzetességeit, aminek a lényege, hogy az „áldozatot” meg kell tanítani mindazokra a viselkedési formákra, melyek a félelem kiváltotta agressziót leszerelik. Mert a rangsorképző serdülőkori agresszivitás helyén való, e nélkül nincs gyermekközösség, mert a közösségben megmérettetnek az erők, a megmérettetés alapján eldöntetik, ki a vezér a falkában.

Különbséget kell tenni az antiszociális agresszió és a kötekedő agresszió között, ami napjainkban nagyon is jelen van az iskola falai között, sőt azon tól is. Ha a kettő közötti különbséget felismeri a szülő, pedagógus, ismeri a kiváltó okokat, akkor a pedagógusközösség közösen a szülőkkel megkeresik az agresszióra a válaszvenelési lehetőségeket.

A kötekedő agresszort az osztályközösség közönyössége, kirekesztése fegyverzi le. A kötekedő agresszor a figyelmet keresi, amit nem tud műssal, csak deviáns viselkedésével kivívni. Alattomos. Külső jegyek alapján kiválasztja a leggyengébb áldozatot, akivel szemben csak győztes lehet. Az áldozat pedig hallgat, nem szól, így a pedagógus nagyon nehezen talál rá a probléma lényegére.

Az antiszociális agresszor nem tud különbséget tenni szándékos és véletlen agresszivitás között. Ezek a gyermekek nem érzékenyek, nem tudnak szeretni, de el akarják érni, hogy rájuk figyeljenek. Ez a gyermek soha nem okul, mindig ugyanazt a hibát követi el, ugyanabban a kőben botlik el, nem érzékeny a büntetésre, jobban vonzza őt a cselekvésből eredő „haszon”, magas az ingerküszöbük, folyamatos ingerkeresők, a dolog izgalmáéért cselekszenek (Arsen Lupne-effektus).

A professzor úr szerint tekintetünket inkább az „áldozatok”-ra kellene irányítani, őket kellene megtanítani azokra a megjelenési üzenetekre (nonverbális kommunikáció), amit az agresszor azonnal észrevesz és lefegyverzi őt. Ilyenek: az egyenes tartás, a lassú, revolverjárás vagy Bagira-járás, a másik szemébe való nézés, verbális szinten a bátorság kifejezése (Hagyj békén!), az önbizalom, a belső erő kivetítése.

A professzor úr szólt a „másfajta” gyermekekről, akikre korunk az indigó- és a kristálygyermek elnevezést találta ki. Ezek a gyermekek nem újfajta embertípusok, csak mások: érzelmeikben és intellektuálisan is érzékenyebbek. Igazából olyan gyermekek ők, mint a többi: egyik Micimackó, az álmodozó, másik Malacka, a produktív, a harmadik Füles, a szétszórt, ... Minegyikben van érték, ők a mi szemünk fénye. Mind tehetséges valamiben. Születése pillanatában mindegyik „gepárd”, mindenki kap valamit a sorstól adottság formájában. A pedagógus és a szülő közös feladata, hogy az adottságok fejlesztése alapján felnőttként is találják meg magukat a tehetségesek, legyenek „gepárdok”, ne csak a teljesítmény határozzon a tehetség megítélésebn. Hiszen a gyermek sejtjeiben tudja, mivé akar válni. A ciprusból nem lesz tuja, a gyermeket nem lehet megerőszakolni, amikor pályát és életutat választ. Csak segíteni lehet őt abban kibontakozni és problémáit megoldani.

A média, a televízió, ha jól bánunk vele, lehet elekronikus póráz, aminek van ellepólusa is. Mindenképpen a család nevelő szerepe meghatározó a médiafogyasztáskor: mikor, mit, kivel, hogyan nézzen a gyermek. A televízió figyelemre (szórt figyelem) is nevel, igaz, az iskola más figyelmet, tartós figyelmet követel a gyermektől. Ám a problémamegoldásban segíti a gyermeket, a nyelvtanulást hitelessé teszi.

Ranschburg professzor úr bölcs, tudása lefegyverző volt. Előadásmódja, közvetlensége, nyitottsága, érzékenysége nagyon emberi és példaértékű. Hiteles ember, hiteles tudós – akivel ünnep volt a találkozás. Könyveit olvasva is élmény a vele való beszélgetés, de a személyes kapcsolat, az egésznapos előadás élménye és kivételességre mély nyomot hagy minden résztvevőben. A hitelesség, az igazság nyomát.

Ismét jó volt Rozsnyón egymással szót váltani. Meghatározó hely kivételes és hiteles emberrel – ez az értékteremtés egyik lehetséges módja.

Ádám Zita





Gyermekrajzok kiállítása a Szlovák Nemzeti Múzeum Szlovákai Magyarok Kultúra Múzeumában
Komáromi Pedagógiai Napok megnyitója
VI. Országos Képzőművészeti Pályázat értékelése
Móricz Zsigmond Emlékkonferencia
Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség tisztújító közgyűlése
Akkreditált továbbképzés
Országos Óvodapedagógiai Konferencia
VII. Ung-vidéki és Bodrogközi Pedagógiai Napok
Kufstein-tanácskozás Felsőpulyán
Magyar - magyar kapcsolatépítés horvátországi Drávaszögben
A Szlovákiai Magyar Iskolák Országos Tanévnyitója
a galántai Szent István király templomban

Táblázat az SZMPSZ tagság nyilvántartásához (TV elnököknek)

Aktuális információk.
Kattintson ide!


Lapozzon bele a PF eddigi számaiba!


Adatlap a Pedagógus Fórum cikkírói reszére

Iskolai adatbázisunk a települések sorrendjében tartalmazza az iskolák adatsorait, beleértve a megnevezéseket, kapcsolatokat, igazgatók és helyetteseik neveit és elérhetőségeit s pár egyéb adatot. A 900-nál is több bejegyzést tartalmazó adatbázis településre szűrhető, avagy a "Bővített kereső|szűrő" segítségével egyéb szofisztikált szűrésmódok definiálhatók. A rendszer elégségesen sokféle oszlop-szerkezetű iskolalistákat tud generálni. Lépjen be! Próbálja ki!