A legfrissebb hír...
SzMPSz logo: Visszavezet a kezdőlapra...

  Főmenu
Tantárgyi felületek
Szervezeti élet
Rendezvények
Képzés, továbbképzések
Diákversenyek
Pályázatok
Hírek
Pázmány Alapítvány
Comenius
Oktatáspolitika
Pedagógusfórum
Jogszabályok
Adatbázisok
Galéria
Letöltés
Informatika és Tananyag
Beíratkozás
Archívum
  Pedagógiai Központok
  Rokon linkek

  Elérhetőségünk

postacím:
945 01 Komárno 1
P.O.Box 49
e-mail:
szmpsz@szmpsz.sk; pek@szmpsz.sk
tel/fax:
[+421](0)35 771 3572
[+421](0)35 771 4755
[+421](0)31 780 7928
fax:
[+421](0)35 771 4756

  A weboldal támogatója
  (C) 2004-2011 SzMPSz


Vivat Mathias Rex!,
a Reneszánsz Évben megvalósult pedagógiai projekt



A rendezvény képei

2008. június 20-án, Sajógömörön, az 1914 június elsején leleplezett, a Kárpát-medencében egyedülálló Hunyadi Mátyás kapás szobrát több száz gömöri és nógrádi magyar tanuló, pedagógus, polgármester koszorúzta meg. Az ünnepélyes alkalmat a Vivat Mathias Rex! pedagógiai projekt befejezése, illetve a Nemzeti Kulturális Örökság Minisztériuma által meghirdetett Reneszánsz Év, azon belül I. Mátyás királlyá koronázásának 550. évfordulója szolgáltatta.

Az SZMPSZ Rimaszombati Regionális Pedagógiai Központja és a Pro scholis p.t. 2008 januárjában a Gömör és Nógrádi magyar tannyelvű alap- és középiskolákkal közösen elindították a Vivat Mathias Rex! pedagógiai projekt szervezését.

A projekt célja egyrészt Mátyás király, a reneszánsz uralkodó előtti tisztelet megadása volt, illetve felkutatni a tanulókkal a Mátyás királlyal kapcsolatos emlékeket, felidézni a reneszánsz ember- és életeszményt, felkutatni a reneszánsz által indított és megvalósult művelődési értékeket; bekapcsolni a tanulókat az alkotásba, a kutatásba. A projektnek identitástudat-erősítő szerepe is volt: a nemzethez, a hagyományokhoz való kötődés, a regionális öntudat kialakítása, a példaképk felmutatása.

A projekt pedagógiai céljai között említendő: együttműködés az iskolák, kollégák, szülők között; hatékony párbeszéd; vitakultúra fejlesztése; az iskolán kívüli tanulás megtapasztalása; közös tanulás; használható tudás; naplóvezetés a produktum készítésének feladatairól, fázisairól; személyes és szociális kompetenciafejlesztés; képességek és készségek fejlesztése; önálló tanulás fejlesztése; döntés és felelősségvállalás fejlesztése; tehetségfejlesztés.

A projekt hozadéka: A bekapcsolódó iskolák megtanulták:
    - a tanulás színtere nem csak az iskolához kötődik
    - az együttműködés lehetőségeit és formáit
    - a konfliktusokat kezelni
    - hatékonyan kommunikálást
    - interdiszciplinárisan gondolkodást a használható tudás érdekében
    - a projekt különböző megjelenítési és megvalósítási technikáit (napló, dráma, tanulmány, makett, tánc, képregény, öltözékkészítés, hajviselet, ...)
    - az IKT célirányos használatát
    - a könyvtár használatát
    - a kutatás módszereit
    - a tehetséges tanulókra való figyelést
    - az önálló tanulás fejlesztését.

A projekt tartalma: Vivat Mathias Rex! pedagógiai projekt Corvin Mátyás magyar királlyá koronázásával indult. A címhez a projektbe bekapcsolódó iskoláknak közös megbeszélés révén meg kellett tervezni a projektet, meg kellett keresni azokat az altémákat, amelyeket kibontva elkészültek a produktumok. Gondolattérkép készült az altémák felsorolásával és a megjelenítás módjával:
    - Mátyás megkoronázásának ceremóniája (dramatikus játék);
    - dicsőítő költemény írása (Janus Pannónius stílusában; verselés: hexameter);
    - Mátyás király Prágában (Arany János balladája nyomán)
    - Kolozsvár Mátyás születése idején (térkép, PowerPoint-bemutatás)
    - Mátyás apjának hadviselése a törökkel (tanulmány; korabeli tudósítás, PowerPoint,...)
    - Mátyás katonai sikerei (térkép készítése Mátyás hódításaival, hadviseléseivel);
    - Mátyás visegrádi palotája / Budai vár (makett elkészítése);
    - Mátyás Fekete serege (tanulmány, a katonák öltözetének bemutatása – az öltözék elkészítése);
    - A Fekete sereg szimbólumainak elkészítése (címerek, zászlók, hadi jelvények, harci eszközök, ...)
    - Mátyás budai könyvtára (tanulmány, egy Corvina lemásolása, iniciálé készítése);
    - a Mátyáshoz fűződő mondák összegyűjtése (egy monda dramatikus feldolgozása / egy monda képregényszerű feldolgozása és bemutatása);
    - Mátyás megrendelést ad visegrádi palotája kifestésére (vizuális nevelés)
    - Reneszánsz zene komponálása / reneszánsz tánc bemutatásával (produktum: zene, tánc, öltözet, hajviselet)
    - Szőlőtermesztés (művelés, a művelés eszközei, a munka fajtái, termesztett szőlőfajták, a szőlőművelés módja, ... ) Gömörben (tanulmány helytörténet és adatgyűjtés alapján)
    - Vörösmarty M.: Szép Ilonka dramatizálása (öltözék, színpadkép, dramaturgia)
    - Mátyás udvartartása (ruhatervezés, koreográfia).

A projektbe 20 alap- és középiskola kapcsolódott be, a végére 15 iskola maradt, amit 185 tanuló és 65 pedagógus, iskolaigazgató képviselt. Az egyedülálló kezdeményezés alapja egy pedagógiai álom volt. Az álom valóraválásában nagy mértékben közrejátszott, hogy a pedagógiai projekttel kapcsolatos szakmai kutatásaim során az interneten ráakadtam egy SLIGO nevezetű ír projektre, aminek a lényege az volt, hogy az Írország észak-nyugati partvidékének 150 km-es hosszúságú könyökében élő 60-120 tanulói lélekszámmal működő 12 iskola elhatározta, olyan közös projektet valósítanak meg, amelynek célja bemutatni a tájhazát, ahol élnek és dolgoznak, a partvidék természetrajzát, történelmét, iskolái történetét, a mindennapok szokásait, a hagyományokat, a partvidéken élő emberek foglalkozását, a tenger állatvilágát, ... Ez a bemutatás a lehető legszínesebb módon történt: rajzzal, filmmel, versírással, dramatikus játékkal, makettek megalkotásával. A tanulók a saját maguk alkotta projektet először egymással ismertették meg, majd az elkészített tanulói munkák felkerültek a világhálóra, hogy mások is tanuljanak belőle. Ennek a projektnek a megismerése felvillanyozott és tettekre sarkallt. A kínálkozó alkalmat vártam, hogy ezt az ismeretemet Gömörben valóra váltsam, hogy a tervemmel megfertőzzem tanártársaimat, hogy megtanuljunk közös projektekben gondolkodni, a projektkészítés mindeféle hozamával a gyermek személyisége fejlődése és kompetenciái fejlesztésére nézve. És akkor megtalált a téma: Mátyás király és Sajógömör. Az első pillanattól kezdve tudtam, lesznek megszállott kollégáim az együttcselekvésben, akik velem együtt tudnak lelkesedni és tüzet csiholni a gyermekek lelkében a helyi, regionális értékek felkutatása érdekében. Így született meg a projekt és az akarás vége egy feledhetetlen nap Sajógömörön. Ennek a napnak az élményét, Mátyás királyt, a projekttel járó közös alkotást a tanulók soha nem felejtik el. ez az élmény-tanulás, ami a szárnyalás örömét jelentette tanuló és pedagógus számára egyaránt. Egy újfajta tanulási környezetet kialakítva a tanulás élménnyé vált.

A sajógömöri élménynap az ott élő emberek nélkül elképzelhetetlen lett volna. Elsősorban Jankósik Zoltán polgármesternek, Ferencz Anna igazgatónőnek köszönhetően. Ebben a munkában a „szomszédvár”, Tornalja Kazinczy Ferenc nevét viselő iskola igazgatónője, Nagy Katalin, az iskola művésztanára, Cselényi Árpád is alkotóan kivette részét. Cselényi Árpádnak köszönhetően maradandó értéket vihettek haza a projektnap résztvevői: Mátyás nyakba akaszthatő terrakotta képmását, egy-egy iskola csapata pedig az agyagba mintázott sajógömöri kapás Mátyás-szobrot. Köszönet illeti a projektbe bekapcsolódó iskolákat, az alprojektek vezetőt.

A megfelelő időben, a megfelelő helyen egymást szerető, egymás munkáját megbecsülni tudó alkotó emberekkel együttlenni – feledhetetlen élmény.

2009 is elhozza Gömörbe az együttgondolkodás és együttalkotás projektjét. Hiszen tájainkon Kazinczy Ferenc neve maga az anyanyelvben való megmaradást jelenti. 2009 az anyanyelv éve, Kazinczy Év lesz. Készüljünk hát erre ismét közösen!

Ádám Zita



A rendezvény képei


Gyermekrajzok kiállítása a Szlovák Nemzeti Múzeum Szlovákai Magyarok Kultúra Múzeumában
Komáromi Pedagógiai Napok megnyitója
VI. Országos Képzőművészeti Pályázat értékelése
Móricz Zsigmond Emlékkonferencia
Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség tisztújító közgyűlése
Akkreditált továbbképzés
Országos Óvodapedagógiai Konferencia
VII. Ung-vidéki és Bodrogközi Pedagógiai Napok
Kufstein-tanácskozás Felsőpulyán
Magyar - magyar kapcsolatépítés horvátországi Drávaszögben
A Szlovákiai Magyar Iskolák Országos Tanévnyitója
a galántai Szent István király templomban

Táblázat az SZMPSZ tagság nyilvántartásához (TV elnököknek)

Aktuális információk.
Kattintson ide!


Lapozzon bele a PF eddigi számaiba!


Adatlap a Pedagógus Fórum cikkírói reszére

Iskolai adatbázisunk a települések sorrendjében tartalmazza az iskolák adatsorait, beleértve a megnevezéseket, kapcsolatokat, igazgatók és helyetteseik neveit és elérhetőségeit s pár egyéb adatot. A 900-nál is több bejegyzést tartalmazó adatbázis településre szűrhető, avagy a "Bővített kereső|szűrő" segítségével egyéb szofisztikált szűrésmódok definiálhatók. A rendszer elégségesen sokféle oszlop-szerkezetű iskolalistákat tud generálni. Lépjen be! Próbálja ki!