A legfrissebb hír...
SzMPSz logo: Visszavezet a kezdőlapra...

  Főmenu
Tantárgyi felületek
Szervezeti élet
Rendezvények
Képzés, továbbképzések
Diákversenyek
Pályázatok
Hírek
Pázmány Alapítvány
Comenius
Oktatáspolitika
Pedagógusfórum
Jogszabályok
Adatbázisok
Galéria
Letöltés
Informatika és Tananyag
Beíratkozás
Archívum
  Pedagógiai Központok
  Rokon linkek

  Elérhetőségünk

postacím:
945 01 Komárno 1
P.O.Box 49
e-mail:
szmpsz@szmpsz.sk; pek@szmpsz.sk
tel/fax:
[+421](0)35 771 3572
[+421](0)35 771 4755
[+421](0)31 780 7928
fax:
[+421](0)35 771 4756

  A weboldal támogatója
  (C) 2004-2011 SzMPSz


Miért – hogyan – mit?
avagy vizuális nevelés a pedagógiai szemléletváltásért

Az út csak akkor marad meg, ha járunk rajta.Képes beszámoló...

Az új pedagógiai szemléletváltáshoz meg kell változtatni az irányok és a fejlesztés kérdéseinek sorrendjét.

A helyes irány: a gyermek nem elszenvedő tárgya az oktatásnak, hanem együttműködő partner az ismeretszerzésben. Ebből adódik a gyermek személyiségének és képességeinek ( részképességeinek is) ismerete, amit a fejlesztés úgy fogalmaz meg: miért, milyen cél érdekében (céllátás) kell ezt a tevékenységet gyakoroltatni a gyermekkel, milyen hatékony, a gyermek személyiségéhez és képességszintjéhez igazodó módszerek segítségével, és mi az az ismereteanyag, aminek megszerzése folyamatában a pedagógus segíti a tanulót a kölcsönösség és az egymással együttműködés jegyében. Kompetenciákat kell fejleszteni (tanulóit és pedagógiait is egyben), ami azt jelenti, hogy az ismeretszerzéshez szükséges hozzáállást (attitűdöt), akarati tulajdonságokat, belső motivációt kell kialakítani a tanulóban a tanulás iránt, hogy értéknek tekintse azt, meg kell tanítani tanulni, és nem utolsó sorban olyan képességeket kell kialakítani benne, hogy a tudás – attitűd – képesség hármas egységében képes legyen a tudás hasznosítására. A pedagógus feladata nem csak a tanuló munkáltatása, hanem a kellő motiváció, nevezhetjük kíváncsiságnak - kialakítása, ami megteremti az alapot a cél eléréséhez. A tevékenység akkor lesz eredményes, a munka akkor válik örömtelivé, akkor alakul át az ismeret használható tudássá, ha a tanuló – tanár megbeszélik az előrendő célt, ha mindketten (tanár - tanuló) tudatában vannak a tanuló képességeinek és közösen megtervezik azt a feladatrendszert, ami segíti a tanulót képességei kibontakoztatásában. Ennek emberi „kellékei”: az egymásra figyelés, az együttműködés, a sikeres kommunikáció. A nyitott, a biztató, a motivált, optimista, örök kíváncsi tanár mindezen követelmények birtokában van.

2007. november 26-án Feleden, a Szombathy Viktor MTNY Alapiskolában, november 27-én a rimaszombati Speciális MTNY Alapiskolában Hátránykompenzálás és tehetségfejlesztés címen folyt egésznapos továbbképzés az SZMPSZ Rimaszombati Regionális Pedagógiai Központ és a társszervező iskolák jóvoltából a Pázmány Péter Alapítvány támogatásával. A képzés célja: alkotó és fejlesztő vizuális nevelés a halmozottan hátrányos helyzetből iskolába érkező és a vizuálisan kiemelten tehetséges tanulók részére – az elmélet mellett a technikák megismerése és gyakorlása. A képzés tartalmazta azt az elméletet, ami a fejlesztés miértjére kereste a választ, illetve a mit és hogyan kérdést a gazdag vizuális technikák alkalmazása, megtanulása válaszolta meg. A foglalkozás vezetője L. Ritók Nóra, a berettyóújfalui Igazgyöngy Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója és Török Zita, az iskola igazgatóhelyettese voltak. A vizuális nevelés nem cél, hanem a személyiségfejlesztés és a sikeres tanuláshoz vezető motivációs bázis megteremtésének eszköze. Olyan sikerélményt nyújt az ingerszegény környezetből érkező gyermek számára, ami segít a negatív énkép pozitív énképpé alakításában. A vizuális nevelés mint a különböző műveltségi területeken átívelő fejlesztési lehetősége az idegen nyelvek elsajátításának, de más műveltségi és kompetenciaterületek fejlesztésének szolgálatába is állítható megfelelő szakértelemmel és tanulói kíváncsiság felkeltésével, a gyermek világára, képzeletére figyelő igényes tanári munkával.

A kooperatív tanulás és a projektoktatás elemeit beemelve a vizuális nevelésbe és fodítva megteremtődik az a motivációs bázis, mely eredményessé, sikeressé és hatékonnyá teszi a tanulás-tanítás folyamatát. A két európai hírű pedagógus a vizuális technikák bemutatásával és megtanításával együtt a mikor, hol és miért, milyen képességek fejlesztés érdekében kérdésekre is megadta választ, ami a szakmaiság és a tudatos fejlesztés szempontjából meghatározó. A gyermek képi, gondolkodásvilágának, alkotó fantáziájának nyitogatása és a tudatos képességfejlesztés állt a képzés fókuszában. A képzés azon kevés, a személyiség egészére koncentráló képzések egyike volt, ami a vizuális nevelés minden mozzanatát a tanulói személyiség és a képességek fejlesztése érdekébe állította, annak rendelte alá. A személyes, szociális, kognitív kompetenciák minden összetevőjének a fejlesztése egyszerre történhet meg egy-egy foglalkozás alkalmával a közösségfejlesztő módszerek alkalmazásával. Természetesen, ha az alkalmazó szakmailag és emberileg hivatástudatának magaslatán áll és a minőségi munka, a gyermek fejlesztésének hivatott elkötelezettje. Ez a képzés a pedagógusi szemléletváltás céljával történt, annak volt egyik kiváló formája. Megmutatta a hatékony kompetenciafejlesztés útját. Ehhez olyan szakemberek juttaták el a képzés résztvevőit, akik maguk is minták, hivatásuk példaképei. L. Ritók Nóra és Török Zita gyermekszeretete, hivatástudata, szakmaszeretete, -ismerete követésre méltó. A képzés befejezéseképpen a résztvevők egy közös képet szerkesztve emlékeztették egymást a jó hangulatú, szakmai igényeket megfogalmazó napra. Példaképek jártak Feleden és Rimaszombatban, s jó volt őket és munkájukat megismerni. Énjük egy darabját Gömörben hagyták. Jó lenne, ha a fásult közöny, a minden mindegy tehetetlen unalma, ami valami rossz átokként béklyóba köti az embereket, lapattanna és eltűnne végleg az iskola falai közül! Jó lenne, ha a kollégák zöme visszatalálna hivatásához akkor is, ha ezen a pályán nem lehet meggazdagodni, csak szellemiekben! Fényezni a lelkünket, naponta nekifeszülni a lehetetlennek? Kötelességünk. Ettől lesz különb és értékesebb a magyar iskola. Ez az út sok törődéssel jár. Ezen az úton nagyon sokat kell járni. Az utat akkor nem veri fel a gyom, ha sokan járnak rajta. Az út és a pedagógus küldetése pedig egybeesik.

Ádám ZitaKépes beszámoló...


Gyermekrajzok kiállítása a Szlovák Nemzeti Múzeum Szlovákai Magyarok Kultúra Múzeumában
Komáromi Pedagógiai Napok megnyitója
VI. Országos Képzőművészeti Pályázat értékelése
Móricz Zsigmond Emlékkonferencia
Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség tisztújító közgyűlése
Akkreditált továbbképzés
Országos Óvodapedagógiai Konferencia
VII. Ung-vidéki és Bodrogközi Pedagógiai Napok
Kufstein-tanácskozás Felsőpulyán
Magyar - magyar kapcsolatépítés horvátországi Drávaszögben
A Szlovákiai Magyar Iskolák Országos Tanévnyitója
a galántai Szent István király templomban

Táblázat az SZMPSZ tagság nyilvántartásához (TV elnököknek)

Aktuális információk.
Kattintson ide!


Lapozzon bele a PF eddigi számaiba!


Adatlap a Pedagógus Fórum cikkírói reszére

Iskolai adatbázisunk a települések sorrendjében tartalmazza az iskolák adatsorait, beleértve a megnevezéseket, kapcsolatokat, igazgatók és helyetteseik neveit és elérhetőségeit s pár egyéb adatot. A 900-nál is több bejegyzést tartalmazó adatbázis településre szűrhető, avagy a "Bővített kereső|szűrő" segítségével egyéb szofisztikált szűrésmódok definiálhatók. A rendszer elégségesen sokféle oszlop-szerkezetű iskolalistákat tud generálni. Lépjen be! Próbálja ki!